extra jelentése magyarul a szótárban

Összesen 175 jelentés felelt meg a keresésnek. extra magyarulextra meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

extra képe

extra jelentese magyarul
Példamondatok
Nobody else is holding extra practices. = Senki más nem tart külön gyakorlatokat.
Főnév
A szó gyakorisága:A extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentése
Többes száma: extras

extras

extrák
Példamondatok
What are these extras? = Mik ezek az extrák?
Határozószó
A szó gyakorisága:A extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentéseA extra gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
Példamondatok
He ran to school extra fast. = Rendkívül gyorsan futott az iskolába.

extra jelentése kifejezésekben

diamond extra river

szép vizű gyémánt
tisztatűz gyémánt

extract

eszencia
extrakt
extraktum
kivonat
párlat
szemelvény

extracts

szemelvények

extrados

bolthajtás, boltozat külső felülete
boltív háta
bolthát

extractor

kivonó

extrality

területenkívüliség

extravert

aktív személyiség
joviális v. jó kedélyű ember
kifelé fordít
lél extrovertált v. kifelé fordult, forduló ember

extractant

kivonó oldat

extracting

kivonatolás

extraction

eltávolítás
eredet
extrahálás
extrakció
kihúzás
kinyerés
kitépés
kivonat
kivonás
párlat
származás

extractive

kivonó

extramural

falakon kívüli
városon kívüli

extraneous

idegen
külső
tárgyhoz nem tartozó

extractable

kihúzható
kivonatolható
kivonható
lepárolható
származtatható

extractible

kihúzható
kivonatolható
kivonható
lepárolható
származtatható

extradition

kiadatás

extravagant

szertelen
tékozló
túl magas (ár)
túlzó

extravasate

edényből rendsz. vért
kiereszt
kifolyat
kiszivárog
kitör
kitörni hagy
átszivárog

extrapolated

extrapolált

extrasensory

normális érzékelés körén kívül levő
természetfölötti

extravagance

különcködés
pazarlás
szertelenség
tékozlás

extravagancy

extravagance of claims
extravagance of imagination: túl élénk fantázia
hóbort
pénzszórás
szertelenség
tékozlás
túlzott igények, követelések, kijelentések

extravaganza

fantasztikusan szertelen mű

extraversion

extroverzió
kifelé fordulás
kifordítás

extractor fan

szagelszívó

extragalactic

tejúton kívüli
csillagok

extrajudicial

bírói eljáráson kívüli
tárgyalás megnyitása előtti
törvényen kívüli
törvénytelen

extraordinary

furcsa
különös
rendkívüli
ritka
szokatlan

extrapolation

extrapoláció
extrapolálás

extracurricular

iskolán kívüli
tananyagon kívüli

extraordinarily

kivételesen
rendkívül
rendkívüli módon
rendkívülien
szokatlanul

extra-curricular

mellék
tananyagon kívüli
tanterven kívüli

extraterrestrial

földönkívüli

extraterritorial

exterritoriális
területenkívüli

extracting a root

gyökvonás

extraordinariness

furcsaság
különösség
rendkívüliség
szokatlanság

extraction of stone

kőfejtés

extractive industry

kitermelőipar

extraterritoriality

exterritorialitás
területenkívüliség

extraction of a tooth

foghúzás