expense jelentése magyarul a szótárban

Összesen 98 jelentés felelt meg a keresésnek. expense magyarulexpense meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A expense gyakorisága, jelentéseA expense gyakorisága, jelentéseA expense gyakorisága, jelentéseA expense gyakorisága, jelentéseA expense gyakorisága, jelentése
Többes száma: expenses

expense képe

expense jelentese magyarul
kár, teher

expense magazine

kézi raktár
Példamondatok
I hoped you have spared no expense. = Reméltem, hogy nem kíméltél semmi költséget.

expense jelentése kifejezésekben

expense item

költségtétel

expense account

reprezentációs alap

expense be blowed!

fütyülök a kiadásokra!
mit bánom a költségeket!

at sy's expense

vki kárára
vki költségére
vki rovására

free of expense

bérmentve
költségmentesen

to go to expense

költségbe veri magát

at a small expense

jutányosan
olcsón

at the expense of g

vminek a rovására

to blow the expense

nyakára hág a pénznek
szórja a pénzt

at the expense of sg

azon az áron, hogy
vminek a kárára
vminek a rovására

to put sy to expense

költségbe ver vkit
költséget okoz vkinek
perköltségben marasztal vkit

regardless of expense

kerül amibe kerül
költségre való tekintet nélkül

to balk at an expense

habozik kiadásba verni magát
húzódozik kiadásba verni magát
nem hajlandó kiadásba verni magát
nem hajlandó költségbe verni magát
visszariad a költségtől
visszariad egy kiadástól
vonakodik kiadásba verni magát
vonakodik költségbe verni magát

published at my expense

magam adtam ki
saját kiadásomban jelent meg
saját kiadású

they laugh at my expense

az én rovásomra nevetnek
rajtam nevetnek

at the expense of his life

élete árán
életét kockáztatva

I cannot go to that expense

nem tudok ennyit költeni
nem tudok ennyit rákölteni
nem tudom ezt a költséget vállalni

to be a great expense to sy

nagy megterhelést jelent vki számára

to bear the brunt of the expense

neki kell viselnie a költségeket
rá hárulnak a költségek

to live at the expense of others

mások költségén él
mások terhére él

expenses

kiadások
költség-visszatérítés
költségek
visszatérítés

expenseful

drága
költséges

no expenses

költségmentes
visszaküldés költségmentesen
visszaküldés óvatolás nélkül

legal expenses

jogi tanácsadás költségei
perköltségek
ügyvédi költségek

petty expenses

apró-cseprő kiadások
kisebb kiadások
vegyes kiadások

general expenses

fix költségek
állandó költségek
általános költségek

running expenses

fenntartási költségek
folyó kiadások
üzembentartási költségek

overhead expenses

improduktív költségek
üzemi rezsi
üzemi rezsiköltség

standing expenses

kezelési költség
rezsiköltségek

to incur expenses

költségeket vállal magára
viseli a költségeket

household expenses

háztartási kiadások

account of expenses

költségjegyzék

incidental expenses

előre nem látott kiadások
előre nem látott kisebb kiadások
mellékes költség

travelling expenses

utazási költségek
átköltözési költség

dividing the expenses

kiadásokat közösen viselve
kiadásokat megosztva

statement of expenses

költségjegyzék

have all expenses paid

ingyen kap
költségmentesen kap
minden költségét viselik

to pare down one's expenses

csökkenti kiadásait
csökkenti költségeit

preliminary expenses of a company

társaság alapítási költségei

selling and administration expenses

értékesítési és adminisztrációs költség