except jelentése magyarul a szótárban

Összesen 87 jelentés felelt meg a keresésnek. except magyarulexcept meaning in english
Kötőszó
A szó gyakorisága:A except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentése

except képe

except jelentese magyarul
Példamondatok
And we do, except when we disagree. = És úgy is teszünk, kivéve, ha nem értünk egyet vele.
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentése
Ige
A szó gyakorisága:A except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentéseA except gyakorisága, jelentése
Ragozás: to except, excepted, excepted
Inges alak: excepting
E/3: excepts
Példamondatok
He excepted a little boy. = Kivételt tett a kisfiúval.

except jelentése kifejezésekben

except for

eltekintve attól hogy
eltekintve attól, hogy
ha figyelmen kívül hagyjuk hogy
ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy
kivéve ha
kivéve, ha

except that

azonkívül hogy
azonkívül, hogy
eltekintve attól hogy
eltekintve attól, hogy
figyelmen kívül hagyva hogy
figyelmen kívül hagyva, hogy
kivéve hogy
kivéve, hogy
nem beszélve arról hogy
nem beszélve arról, hogy
nem tekintve hogy
nem tekintve, hogy

except when

kivéve amikor
kivéve ha
kivéve, ha

to except against

ellenvetést tesz
kifogást emel
nem fogad el
visszautasít
óvást emel

they were all there except me

mind ott voltak rajtam kívül

no admittance except on business

belépés csak hivatalos ügyben
magánügyben tilos a bemenetel

excepting

vminek kivételével

exception

kivétel

exceptive

kifogást v. kizáró feltételt tartalmazó záradék v.
rendkívüli
szerződési pon

exceptional

kivételes
rendkívüli

exceptionable

kifogásolható

exceptionally

kivételesen
mód felett
rendkívül

exceptionality

kiválóság
kivételesség (vké, vmé)
rendkívüliség

exception of a rule

kivétel a szabály alól

exception to a rule

kivétel a szabály alól

unexceptional

kibúvó nélküli
kifogástalan
kivétel nélküli
kétséget maga után nem hagyó
kétséget nem hagyó
tiszta
világos

unexceptionable

feddhetetlen
kifogástalan

with exception of

vminek kivételével

without exception

kivétel nélkül
kivétel nélküli

tariff of exception

kivételes díjszabás

with few exceptions

kevés kivétellel

to make an exception

kivételt tesz

present company excepted

jelenlevők kivételek
jelenlevők kivételével

it allows of no exception

nem tűr meg kivételt

the exception proves the rule

kivétel erősíti a szabályt

jurisdiction of an exceptional court

rendkívüli bíróság hatásköre