event jelentése magyarul a szótárban

Az events az event főnév többesszáma.
Összesen 28 jelentés felelt meg a keresésnek. event magyarulevent meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A event gyakorisága, jelentéseA event gyakorisága, jelentéseA event gyakorisága, jelentéseA event gyakorisága, jelentéseA event gyakorisága, jelentése
Többes száma: events

events képe

events jelentese magyarul
eset, esemény
Példamondatok
This was a great event in the lives of the colonists. = Nagy horderejű esemény ez a telepesek életében.

events jelentése kifejezésekben

field events

dobó- és ugrószámok

track events

futószámok

Nordic events

északi számok

alpine events

alpesi számok
alpesi versenyszámok

at all events

bármi történjék is
mindenesetre
mindenképpen

social events

társadalmi események

course of events

események folyamata

whole range of events

események teljes sorozata

Nordic combined events

északi összetett számok

track and field events

atlétika
futó, ugró és dobószámok

he adverted briefly to the events

röviden kitért az eseményekre
röviden utalt az eseményekre

the events tread on each other's heels

az események gyorsan követik egymást

coming events cast their shadows before

a jövő eseményei előre vetítik árnyékukat

I shall skip the events of the next few days

a következő pár nap eseményeit elhagyom
a következő pár nap eseményeit mellőzöm

the measure was attended by unexpected events

az intézkedést váratlan események követték

prevents

megelőz

what will spring from these events?

hova vezetnek majd ezek az események?
mi származik majd ezekből az eseményekből?