employ jelentése magyarul a szótárban

Összesen 54 jelentés felelt meg a keresésnek. employ magyarulemploy meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A employ gyakorisága, jelentéseA employ gyakorisága, jelentéseA employ gyakorisága, jelentéseA employ gyakorisága, jelentéseA employ gyakorisága, jelentése
Ragozás: to employ, employed, employed
Inges alak: employing
E/3: employs

employ képe

employ jelentese magyarul
Példamondatok
The proctors employ the advocates. = A proktorok foglalkoztatják az ügyvédeket.

employ jelentése kifejezésekben

to be in sy's employ

dolgozik vkinek
dolgozik vkinél

employed

alkalmazott

employee

alkalmazott
dolgozó
munkavállaló
tisztviselő

employer

munkáltató

employable

alkalmazható
használható

employment

aktív
fantázia
munkás
még működésben levő
még működő
segítség, együttműködés
serény
élénk

employement

alkalmazás

employability

alkalmazhatóság
felhasználhatóság

reemploy

újra felhasznál
újra, újból alkalmaz, felvesz

misemploy

rosszul használ ki vmit

unemployed

munkanélküli

reemployment

újabb felhasználás
újjáépítésre való felhasználás
újraalkalmazás

unemployable

alkalmatlan vmre
munkaképtelen
munkába állításra alkalmatlan
nem használható

unemployment

munkanélküliség

misemployment

rossz felhasználás, kihasználás

underemployed

nem kielégítően foglalkoztatott

to misemploy sg

rosszul használ ki vmit

underemployment

a munkaerő nem teljes kihasználása
képesítésének, szakmájának nem megfelelő foglalkoztatás
részidejű, részleges v. nem teljes foglalkoztatottság

railway employee

vasutas

to find employment

állásban elhelyezkedik

finding an employment

elhelyezkedés

possibility of employment

munkalehetőség

to re-enter an employment

szolgálatba ismét belép
szolgálatba visszalép
szolgálatba újból belép