elf jelentése magyarul a szótárban

Összesen 98 jelentés felelt meg a keresésnek. elf magyarulelf meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A elf gyakorisága, jelentéseA elf gyakorisága, jelentéseA elf gyakorisága, jelentéseA elf gyakorisága, jelentéseA elf gyakorisága, jelentése
Többes száma: elves

elf képe

elf jelentese magyarul
tünde

elf jelentése kifejezésekben

elfin

gonoszkodó
huncut
huncut gyerek
incselkedő
is emberke
játékos tündér
lurkó
manó
manószerű
pajkos
pajkos gyerek
pajkos tündér
pöttöm emberke
törpe
tündérforma
tündérszerű

elf, elves

huncut gyerek
játékos tündér
kis emberke
lurkó
manó
pajkos gyerek
pajkos tündér
pöttöm emberke
törpe
tündér

pay self

fizessen nekem

selfishness

önzés

self-affairs

magánügyek
privát üzletek

self-assured

magabiztos

self-deluding

önmagát becsapó

self-ignition

öngyulladás

all by oneself

teljesen egyedül

beside oneself

magánkívül

hide yourself!

bújj el!

self-respecting

önbecsülő
önmagára adó
önmagára valamit adó
önérzetes

to avow oneself

vallja magát vminek

to busy oneself

elfoglalja magát vmivel
serénykedik

an end in itself

öncél

to abase oneself

megalázkodik

to brace oneself

nekigyürkőzik

to behave oneself

viseli magát
viselkedik

to forget oneself

nem törődik magával
önzetlenül viselkedik

self-righteousness

álszentség
önelégültség

to be on the shelf

félre van állítva
pártában maradt

to wedge oneself in

bepréseli magát

command over oneself

önuralom

it will right itself

majd magától rendbe jön
majd rendbe jön

to bind oneself to sg

kötelezi magát vmire

to plank oneself down

letelepszik
leül

pull yourself together!

szedd össze magad!

to avenge oneself on sy

bosszút áll vkin

to content oneself with

szorítkozik

to work himself into sg

befurakodik

to revenge oneself on sy

bosszút áll vkin

he acquitted himself well

derekasan viselkedett
férfiasan viselkedett
kitett magáért

to absent oneself from sg

távol marad vmitől

to think no end of oneself

azt hiszi magáról, hogy ő a világ közepe

to confine oneself to facts

tényekhez tartja magát
tényekre szorítkozik

to ease oneself of a burden

terhét leteszi

to identify oneself with sg

azonosságot vállal vmivel
azonosítja magát vmivel
kiáll vmi mellett
szolidaritást vállal vmivel
támogat vmit

to make a circus of oneself

bohóckodik
bolondot csinál magából

to make oneself conspicuous

kitűnik vmiben
kiválik vmiben

to get oneself up as a woman

nőnek öltözik