ego jelentése magyarul a szótárban

Összesen 129 jelentés felelt meg a keresésnek. ego magyarulego meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A ego gyakorisága, jelentéseA ego gyakorisága, jelentéseA ego gyakorisága, jelentéseA ego gyakorisága, jelentéseA ego gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Többes száma: egos

ego képe

ego jelentese magyarul
ego, én

ego jelentése kifejezésekben

the ego

az ego
az én

alter ego

alteregó
hasonmás
nagyon jó barát
állandó társaság

egoism

egoizmus
önzés

egoist

egoista
önző ember

egotism

beképzeltség
önzés

egotist

egotista
önmagával eltelt ember
önző

egomania

egocentrizmus
túlzásba vitt önzés

egomaniac

egocentrikus

egotistic

egotista
mindent önmagára vonatkoztató
saját énjébe merült
saját énjébe szédült

egocentric

egocentrikus
önző

begone!

eredj innen!

begonia

begónia

allegory

allegória

category

fogalomkör
kategória
osztály

hoosegow

börtön
sitt

allegoric

allegorikus
jelképes
képletes

foregoing

előbb említett
megelőző

scapegoat

bűnbak

woebegone

bánatos
levert
szomorú

negotiable

eladható
forgalomba hozható
forgalomképes
forgatható
járható
legyőzhető
legyűrhető
leküzdhető
leszámítolható
tőzsdeképes
átruházható
értékesíthető

to egotize

mindent önmagára vonatkoztat
mindent önmagával hoz kapcsolatba
állandóan önmagáról beszél
önmagát helyezi előtérbe

allegorical

allegorikus
jelképes
képletes

categorical

feltétlen
határozott
kategorikus

misbegotten

házasságon kívül született
korcs
törvénytelen
értéktelen

negotiation

tárgyalás

theatregoer

színházlátogató

bald egotism

leplezetlen önzés

to negotiate

egyezkedik
elad
forgalomba hoz
legyőz
megbeszél
megtárgyal
tárgyal
átjut

allegorically

allegorikusan
allegóriával
jelképesen
képletesen

categorically

ellentmondást nem tűrő hangon
határozottan
kategorikusan

negotiability

forgalomba-hozhatóság
járhatóság
leküzdhetőség
leszámítolhatóság
átruházhatóság
értékesíthetőség

the foregoing

eddigiek

to categorise

osztályoz

to categorize

kategorizál
osztályba sorol

not negotiable

nem forgalomképes
át nem ruházható

Gregorian chant

gregorián ének

negotiable copy

eredetivel egyenlő értékű másolat

in the foregoing

eddigiekben

Gregorian calendar

Gergely-naptár

foregone conclusion

előre eldöntött ügy