edge jelentése magyarul a szótárban

Összesen 139 jelentés felelt meg a keresésnek. edge magyaruledge meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentése
Többes száma: edges
Példamondatok
There was an edge in his voice. = Él volt a hangjában.
Ige
A szó gyakorisága:A edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentéseA edge gyakorisága, jelentése
Ragozás: to edge, edged, edged
Inges alak: edging
E/3: edges

edge one's chair nearer and nearer

egyre közelebb húzza a székét

edge one's way across

keresztül araszol, keresztül lopódzik

edge (one's way) into a room

besomfordál a szobába

edge somebody off his seat/edge out (of)

kiszorít valakit a helyéről

edge in

befurakodik, besompolyog

edge towards the door

az ajtó felé oldalog
Példamondatok
He edged the knife. = Megfente a kést.

edge jelentése kifejezésekben

fat edge

széleken vastagon felkent festék

fine edge

éles szél

bevel edge

ferdére vágott él
lesarkított él

steel edge

acél-élvető
kantni

to edge in

befurakodik
besompolyog

to edge on

noszogat
ösztökél

milled edge

recés szél (érmén)

cutting edge

forgácsoló él
metsző él
vágó él
él

leading edge

belépőél

to edge away

elsomfordál

to lose edge

elveszti az aktualitását
elveszti az élét

straight edge

ellenőrző vonalzó
lehúzó vonalzó
szintezőléc

to be on edge

ideges
ingerült
izgatott
pattanásig feszültek az idegei
tűkön ül

to edge along

halad vmi mentén

to turn the edge

eltompít

have a blunt edge

tompa
életlen

have a sharp edge

éles

have an edge on sy

előnyben van vkivel szemben
kirúg vkire
neheztel vkire
pikkel vkire
utazik vkire

to give sy an edge

lehetőséget ad vkinek a nyerésre

words with an edge

csípős szavak
gúnyos szavak
éles megjegyzés

at the water's edge

ahol a víz partot ér

have the edge on sy

előnyben van vkivel szemben

have an edge over sy

előnyben van vkivel szemben

have the edge over sy

előnyben van vkivel szemben

on the edge of winter

tél küszöbén

the knife has no edge

életlen a kés

to cut the inside edge

belső élen fut

to be on a razor's edge

borotvaélen táncol

to blunt the edge of sg

gyengíti vminek a hatását

to edge sy out of a job

kitúr az állásából vkit
megfúr vkit

have one's nerves on edge

feszült idegállapotban van
nagyon ideges
nagyon ingerült

to be on the very edge of

már éppen azon volt, hogy
már éppen készült

to put an edge on a knife

kést kifen
kést kiélesít

to set an edge on a knife

kést kifen
kést kiélesít

the thin edge of the wedge

első próbálkozások
későbbi nagy változások jelentéktelen kezdete

to set one's teeth on edge

belecsikordul a foga vkinek
belevásik a foga
elvásik a foga
felőrli az idegeit vkinek
fogat vacogtat
megborzong
vicsorgat
vicsorgatja a fogait

to set sy's nerves on edge

bosszant vkit
idegeire megy vkinek
ingerel vkit

to put a new edge to a tool

szerszámot kiélesít
szerszámot megélesít

to put a fine edge to a tool

szerszámot kiélesít
szerszámot megélesít

to square the edge of a board

deszkát leszélez