eat jelentése magyarul a szótárban

Összesen 121 jelentés felelt meg a keresésnek. eat magyaruleat meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A eat gyakorisága, jelentéseA eat gyakorisága, jelentéseA eat gyakorisága, jelentéseA eat gyakorisága, jelentéseA eat gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to eat, ate, eaten
Inges alak: eating
E/3: eats

eat képe

eat jelentese magyarul
kimar, kiesz

eat somebody/something away

kimar (sav), elmos

eat out

étteremben eszik
Példamondatok
Why do you eat so fast? = Miért eszik olyan gyorsan?

eat jelentése kifejezésekben

eat up!

essetek neki!

eat up your bread!

edd meg a kenyered!
ne hagyd ott a kenyered!

to eat up

befejezi az evést
elfogyaszt
elhasznál
felemészt
felél
kimerít
mindent bekap
mindent elfogyaszt
mindent elnyel
mindent felfal
mindent megeszik
szó nélkül elhisz
végez az evéssel

to eat out

házon kívül étkezik

good to eat

ehető
jó enni
jóízű

to eat away

elmos
kimar

to eat crow

deferál
megalázkodni kénytelen
meghátrál
visszakozik

to eat well

jó koszton él
jó étvágya van

unfit to eat

ehetetlen
evésre alkalmatlan
fogyasztásra alkalmatlan
étkezésre alkalmatlan

to eat sy's salt

eltartottja vkinek
eszi vki kenyerét
rá van utalva vkire
vendége vkinek
élvezi vki vendégszeretetét

to eat humble pie

megalázkodik
visszaszívja kijelentését

to eat one's word

nem tartja meg, amit mondott
nem tartja meg, amit ígért
visszaszívja ígéretét

I'll eat my hat if

megeszem a kalapomat, ha
megeszem a sapkámat, ha

to eat one's words

mégis
visszaszívja amit mondott

dog doesn't eat dog

holló a hollónak nem vájja ki a szemét

to eat its head off

nem fizetődik ki
többet eszik mint jövedelmez

to eat one's dinner

megebédel

to eat salt with sy

megosztja a kenyerét vkivel

to eat to repletion

torkig lakik

to eat up the miles

csak úgy nyeli a mérföldeket

we must eat to live

ennünk kell, hogy éljünk

to eat sg with relish

jó étvággyal eszik vmit

to eat one's heart out

bánkódik vmi miatt
emésztődik vmi miatt

to eat out of sy's hand

tenyeréből eszik vkinek

to eat till one is full

teleeszi magát

to eat up all sy's time

visszaél vkinek az idejével

we must eat in order to live

ennünk kell, hogy éljünk

to eat sy out of house and home

kieszik vkit a vagyonából
kitúr vkit az otthonából
tönkreeszik vkit

eats

ennivaló

eaten

ebédelt
eszik
kiesz
kimar
étkezik

eater

evő

eating chancre

lágyfekély

eaten up with conceit

felfuvalkodott

beat-up

agyonstrapált
elhordott
elnyűtt
elviselt
kimerült
lenyúzott

drumbeat

dobpergés

big eater

nagyevő

love seat

kétüléses kanapé

fire-eater

demagóg
hencegő
izgága ember
soviniszta uszító
szájhős
tűzevő
tűznyelő

large eater

nagyevő

lotus-eater

ábrándozó semmittevő