earn jelentése magyarul a szótárban

Összesen 146 jelentés felelt meg a keresésnek. earn magyarulearn meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A earn gyakorisága, jelentéseA earn gyakorisága, jelentéseA earn gyakorisága, jelentéseA earn gyakorisága, jelentéseA earn gyakorisága, jelentése
Ragozás: to earn, earned, earned
Inges alak: earning
E/3: earns

earn képe

earn jelentese magyarul
keres

earn jelentése kifejezésekben

to earn money

pénzt keres

to earn one's keep

megkeresi a szükségeset

to earn a bare living

létminimumot keresi meg
száraz kenyerét keresi meg
éppen hogy a puszta megélhetését keresi meg

we each earn one pound

fejenként egy fontot keresünk
mindegyikünk egy fontot keres

we earn one pound each

fejenként egy fontot keresünk
mindegyikünk egy fontot keres

I don't earn pots of money

nem keresek valami sokat

to earn one's living by sg

keresi kenyerét vmivel
vmiből él
vmivel keresi kenyerét
él vmiből

earned

(pénzt) megkeres
earn one's daily bread: megkeresi mindennapi kenyerét
earn one's living by writing: írással keresi a kenyerét

earnut

műsz szárnyas, füles anya

earnest

biztosíték
buzgó
bánatpénz
előjel
előleg
előszél
felpénz
feszült
foglaló
fontos
határozott
komoly
kóstoló
lelkiismeretes
megfontolt
nyomatékos
zálog

earnings

haszon
jövedelem
kereset
üzleti haszon

earnestly

komolyan

earnest tone

komoly hang

earnest Christian

buzgó keresztény
meggyőződéses keresztény

earnest of more to come

biztosíték a továbbiakra
biztosíték az eljövendőre
előszele annak, ami reánk vár
kóstoló abból, amit a jövő tartogat számunkra
zálog a továbbiakra
zálog az eljövendőre

earnest of one's good intentions

jóhiszeműségének záloga

learned

alaposan jártas
művelt
tanult
tudományos
tudós

learner

tanuló
tanuló vezető

learning

erudíció
ismeret
ismeretek
megtanulás
műveltség
tanultság
tanulás
tanítás
tudomány
tudás

to learn

megtanul
megtud
tanul
tapasztal
értesül

to yearn

bánkódik
búsul
epedez
epekedik
szomorkodik
sóvárog
vágyódik
áhítozik

in earnest

igazán
komolyan
valóban

to earnest

előleggel leköt
komolyan gondol vmit
komolyan tesz vmit
leelőlegez
lefoglalóz

to relearn

újra megtanul

to unlearn

elfelejt

hard earned

jól kiérdemelt
nehezen megkeresett

new learning

humanizmus

learner-driver

tanulóvezető

to yearn to sy

szán vkit

learned journal

tudományos folyóirat
tudományos szakfolyóirat

polite learning

szépirodalom

to yearn for sg

epedez vmi után
epekedik vmi után
sóvárog vmi után
vágyódik vmi után

seat of learning

agy
egyetem
főiskola
szellemi központ
tudományos intézmény
tudományos központ
észbeli központ

to learn, learnt

megtanul
megtud
tanul
tapasztal
értesül

my learned friend

igen tisztelt kollégám
tisztelt kollégám

to yearn after sg

epedez vmi után
epekedik vmi után
sóvárog vmi után
vágyódik vmi után

to yearn to do sg

ég a vágytól hogy megtegyen vmit

byways of learning

tudomány mellékterületei

learned profession

tudós pálya

unearned increment

értéknövekedés