early jelentése magyarul a szótárban

Összesen 56 jelentés felelt meg a keresésnek. early magyarulearly meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentése
Középfoka: earlier
Felsőfoka: the earliest

early képe

early jelentese magyarul
korai
régi
hamarébb
Példamondatok
That is an early painting of their first logo. = Ez egy korai festmény az első logójukról.
Határozószó
A szó gyakorisága:A early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentéseA early gyakorisága, jelentése
korán
régen
Példamondatok
Woke up too early. = Ma túl korán ébredtem.

early jelentése kifejezésekben

early age

csecsemőkor
zsenge kor

early riser

korán kelő

early or late

előbb-utóbb

early stirrer

korán kelő

I wake early

korán felébredek

at early dawn

kora hajnalban
pirkadatkor
pitymallatkor
virradatkor

in early life

gyermekkorban

I wake up early

korán felébredek

at an early stage

kezdetben

she was widowed early

korán megözvegyült
korán özvegységre jutott

to die an early death

fiatalon hal meg

to be an early starter

korán indul el

earlyer

korábbi

dearly

drágán
keservesen
mélységesen
nagyon is

nearly

csaknem
közel
közelről
majdnem

pearly

gyöngyházból való
gyöngyszerű
gyöngyökkel díszített

yearly

egyszer egy évben
minden évben
évenként
évenkénti
évente egyszer

clearly

világosan

biyearly

félévenkénti
kétévenkénti

not nearly

egyáltalán nem
távolról sem

dearly loved

hőn szeretett
igen szeretett
nagyon szeretett

yearly growth

évi termés

to cost sy dearly

megkeserül vmit
nagy árat fizet

to be nearly related

közeli rokonságban vannak

dearly loved brethren

hőn szeretett hittestvéreim
hőn szeretett testvéreim