duty jelentése magyarul a szótárban

Összesen 63 jelentés felelt meg a keresésnek. duty magyarulduty meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A duty gyakorisága, jelentéseA duty gyakorisága, jelentéseA duty gyakorisága, jelentéseA duty gyakorisága, jelentéseA duty gyakorisága, jelentése
Többes száma: duties

duty képe

duty jelentese magyarul

duty-free

vámmentes
Példamondatok
Well, it is a question of serving the king, the gentleman's duty. = Arról van hát szó, hogy a királyt kellene szolgálni, ami nemesi kötelesség.
excise duty on manufactured tobacco = a dohánygyártmányokra eső jövedéki adó

duty jelentése kifejezésekben

duty call

udvariassági látogatás

duty free

vámmentes
vámmentesen

duty paid

elvámolva

duty free shop

vámmentes bolt

on duty

szolgálatban

off duty

szolgálaton kívül

excise duty

fogyasztási adó

customs duty

vám
vámkezelési illeték

free of duty

vámmentes
vámmentesen

provost duty

rendészeti szolgálat

in duty bound

becsületbeli kötelességként
kötelességként
kötelességszerűen

sense of duty

kötelességtudat

to be on duty

szolgálatban van

breach of duty

hivatali kötelességszegés
kötelességszegés

defensive duty

védővám

liable to duty

vámköteles

to be off duty

nincs szolgálatban

honourable duty

megtisztelő kötelesség

lapse from duty

kötelességszegés

officer on duty

ügyeletes tiszt

to do one's duty

megteszi kötelességét
teljesíti a kötelességét

execution of duty

kötelesség teljesítése

to do duty for sy

helyettesít vkit

dereliction of duty

kötelességmulasztás
szolgálatszegés

to be on guard duty

őrségben van
őrt áll

to be on trench duty

lövészárokban teljesít szolgálatot

it is my bounden duty

szent kötelességem

to fail in one's duty

nem teljesíti a kötelességét

to assign a duty to sy

kijelöli a feladatát vkinek
kijelöli a kötelességét vkinek
megjelöli a feladatát vkinek

to pay one's duty to sy

tiszteletét teszi vkinél

I consider it my duty to

kötelességemnek tartom, hogy

consonant with one's duty

kötelességének megfelelő

to misconceive one's duty

rosszul értelmezi feladatát
rosszul értelmezi kötelességeit

to lure sy away from a duty

elvon vkit a kötelességteljesítéstől

to be unfailing in one's duty

kötelességtudó
kötelességét hiánytalanul végzi

to close sy's eyes as a last duty

befogja a szemét (halottnak)

off-duty

szolgálaton kívüli

heavy-duty

nagy teherbírású
nagy teljesítményű
strapabíró

fatigue-duty

soros munka

intermittent-duty

szakaszos üzemű