drift jelentése magyarul a szótárban

Összesen 102 jelentés felelt meg a keresésnek. drift magyaruldrift meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentése
Ragozás: to drift, drifted, drifted
Inges alak: drifting
E/3: drifts

drift képe

drift jelentese magyarul
Példamondatok
It was the horrible knowledge that nothing but drift was possible that had worn her out. = Szörnyű volt az a tudat, ami megviselte őt, hogy semmi más, csak a sodródás lehetséges.
Főnév
A szó gyakorisága:A drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentéseA drift gyakorisága, jelentése
Többes száma: drifts
Példamondatok
Already they seemed to drift slower. = Máris érezni lehetett, hogy a víz áramlása lassul.

drift jelentése kifejezésekben

drift way

tárna
táró

drift time

áramlási idő

drift work

hajtás

drift canal

faúsztató csatorna

drift epoch

jégkorszak előrenyomulási korszaka

drift water

hordalékot hozó víz

drift hammer

lyukasztó kalapács
lyuktágító kalapács
ékbeverő kalapács

drift of dust

porfelhő

drift of sand

futóhomok

drift of snow

hófúvás

drift slicing

pásztázás
réteges fejtés

drift of smoke

füstfátyol
füstpászma

drift indicator

eltérülés-mutató
széleltérítés-jelző

drift correction

ellentartás
előretartás

drift of bullets

golyózápor

drift of the tide

árapály sodra

drift of one's speech

beszéde célja
beszéde irányzata
beszéde értelme

drift of labour into the towns

munkaerő-áramlás a városokba
munkaerő-özönlés a városokba

side drift

elsodródás
eltérés útiránytól
kitérődés oldalra
oldalvágat

ether drift

étermozgás
éteráramlás

river drift

folyami hordalék

on the drift

csavargóúton

glacial drift

jégkori lerakódás
moréna

I see his drift

látom, hova akar kilyukadni

policy of drift

be nem avatkozás politikája

continental drift

kontinensek eltolódása

to drift under bare poles

alig tengődik

drifts

halom

drifter

halászcsónak
havat maga előtt fújó szél
keresztvágatokat hajtó vájár
magát a sorsra bízó ember
magát elhagyó ember
semmittevő
sodródó
vándormadár
zsákhálót húzó halászhajó
zsákhálóval dolgozó halász

driftage

sodródás

drifting

sodrás
sodródás
vágatkihajtás

driftway

a telér irányában haladó vágat
elvetődés
töltés
útszegély

driftless

céltalan

driftwood

vízsodorta fa
vízsodorta faanyag
úsztatott fa

drifts of ice

zajló jég
zajló jégtábla

adrift

hullámok játékának kitéve
hányódva
sodródva
szelek játékának kitéve

snowdrift

hófuvat
hófúvás
hótorlasz

spindrift

hullámtajték

spoondrift

hab
szélfútta tajték

to be adrift

hányódik
hányódik-vetődik
nincs tájékozódása
sodródik