draw jelentése magyarul a szótárban

Összesen 183 jelentés felelt meg a keresésnek. draw magyaruldraw meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to draw, drew, drawn
Inges alak: drawing
E/3: draws
rajzol
(be)szív

draw across

összehúz

draw somebody/something along

magával húz, maga után von

draw somebody/something aside

félrevonul, félrevon

draw back

visszahúz, visszahúzódik

draw somebody/something in

behúz, bevon, rövidül

draw of

eltávolodik, visszavonul

draw something out

hosszabbodik, elnyújt

draw up

előáll, odaáll, felsorakozik

draw somebody into something

bevon valakit valahová (pl.: egy társalgásba)

draw away from somebody/something

arrébb húzódik valakitől/valamitől

draw close

közel jön, közel húzódik

draw something down

behúz, okoz
Példamondatok
be drawn to somebody/something
Főnév
A szó gyakorisága:A draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentéseA draw gyakorisága, jelentése
Többes száma: draws

draw jelentése kifejezésekben

draw span

felnyitható hídnyílás

good draw

jó fogás

to draw in

behúz
beszív
bevon
bevált
csökkent
rövidebb lesz (napok)
takarékoskodik

to draw aft

hátrafelé vált át

to draw tea

teát leforráz

to be a draw

kasszadarab
nagy közönségsiker

to draw back

elpártol
habozik
visszahúz
visszahúzódik

to draw lots

sorsot húz

to draw a bow

nyíllal lő
íjat felajz
íjat kifeszít

to draw aside

félrehúzódik
félrevon
széthúz

to draw on sy

váltót intézvényez vkire
váltót állít ki vkire

to draw to sy

vonzódik vkihez

to draw water

vizet húz

to draw a cork

orrvérzést okoz ellenfelének

to draw a line

elhatárol
megvonja a határt
megállapítja a határt

to draw across

összehúz

to draw a blank

felkopik az álla
nem nyerő számot húz

quick on the draw

heves
hirtelen
rámenős

to draw out money

pénz kivesz

to draw a parallel

párhuzamba állít
párhuzamost von
párhuzamot von

to draw one's fees

tiszteletdíjban részesül

to draw from nature

természet után rajzol

to draw profit from

kihasznál

to draw a bill on sy

váltót intézvényez vkire
váltót állít ki vkire

to draw a conclusion

levon egy következtetést

to draw a distinction

különbséget tesz

to draw from the nude

aktot rajzol

to draw in one's horn

behúzza a farkát
visszahúzódik a házába

to draw sy on to do sg

rávesz vkit vmi megtételére

to draw the line at sg

határt von vmi előtt
megvonja a határt vhol
nem hajlandó vmin túl menni
nem néz el vmit
nem tűr vmit

to draw on one's memory

emlékezőtehetségéhez folyamodik
emlékezőtehetségére épít
emlékezőtehetségét hívja segítségül

the game ended in a draw

a játék eldöntetlen maradt

to draw a curtain over sg

fátyolt borít vmire

to draw on one's imagination

képzelőtehetségét hívja segítségül
képzelőtehetségét veszi igénybe

to draw sy's attention to sg

felhívja vki figyelmét vmire

to draw the cork of a bottle

kihúzza a dugót a palackból

to draw sy's anger on oneself

magára bőszít vkit
magára vonja vki haragját

drawl

vontatott beszéd

drawn

döntetlen
eldöntetlen
elkínzott
feszült
fáradt
húzott
kibelezett
kihúzott
kirántott
megnyúlt
nyújtott
rajzolt
tisztított
összehúzott

drawee

intézvényezett (váltóé)