down jelentése magyarul a szótárban

Összesen 149 jelentés felelt meg a keresésnek. down magyaruldown meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentése

down képe

down jelentese magyarul
le, lefelé
lenn, lent
Példamondatok
She started down the stairs. = Lefelé indult a lépcsőn.
Have you been down to the river? = Voltál lenn a folyóparton?
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentése
lent, lefelé
Példamondatok
go down a hill = lefelé megy egy dombról
Melléknév
A szó gyakorisága:A down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentése
Középfoka: more down
Felsőfoka: the most down
Ige
A szó gyakorisága:A down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentéseA down gyakorisága, jelentése
Ragozás: to down, downed, downed
Inges alak: downing
E/3: downs
Példamondatok
Duncan took a deep breath to put down the old hatreds. = Duncan mély levegőt vett, hogy legyőzze a régi gyűlöletet.

down jelentése kifejezésekben

down the line

lefelé

money down

előleg
készpénz

to be down

lent van
lent van a földön
megjött az egyetemről
nincs már az egyetemen

to bed down

lesüpped

to bump down

elvágódik
hanyatt esik

to come down

esik
kidől
korlátozódik
lecsúszik
ledől
lejön
lenyúlik
leszáll
lesüllyed
leér
omlik
rászáll (utókorra)
szorítkozik
öröklődik
összerogy
összpontosul

to lump down

lehuppan
letottyan

to wear down

lekopik
lekoptat
zaklatással kifáraszt

to kneel down

letérdel

to shake down

belerázódik
beleszokik
egyenesbe jön
leráz
megzsarol
ágyat vet
összeráz
összeszokik

to shout down

lehurrog
túlkiabál

to hurtle down

lezuhan
zuhan

to bolt sg down

belapátol
mohón eszik

to chow sg down

bekap
bezabál
gyorsan eszik vmit
lenyom

to lamb down sy

kiforgat vkit a pénzéből
megkopaszt vkit

to quieten down

lecsendesedik
lecsillapodik
megnyugszik

to lay down arms

leteszi a fegyvert
megadja magát

to come down a peg

alább adja
leszáll a magas lóról

to buckle down to sg

hozzálát vminek
nekifog vminek

to lamb down the ewe

juhot ellet
juhot megellet

to stone down a tool

szerszámot kifen
szerszámot megfen

it boils down to this

a dolog lényege az, hogy

to plank oneself down

letelepszik
leül

to take sy down a peg

leszállít vkit a magas lóról
megaláz vkit

running down the field

lefutás (futballban)

to cough down a speaker

szónok beszédét köhögésbe fojtja
szónokot köhögéssel hallgatásra kényszerít

to go down on the knees

letérdel

to settle down for life

családot alapít
megházasodik

to take one's hair down

felenged
haját kibontja
őszintén nyilatkozik

to wolf down one's food

hirtelen behabzsol
hirtelen bekap
ételt mohón befal
ételt mohón bezabál
ételt mohón felfal

he came down with the flu

influenzával ágynak esett

to lay down general rules

általános szabályokat lefektet
általános szabályokat megállapít

to batten down the hatches

fedélzeti nyílást bedeszkáz
nyílás ponyváját lécekkel leszorítja

to trade sy down the river

csőbe húz vkit
átejt vkit

to sink down into an armchair

belerogy egy karosszékbe
beleveti magát egy karosszékbe
belezuhan egy karosszékbe

to thrust sg down sy's throat

ráerőszakol vmit vkire

I came down as fast as I could

olyan gyorsan jöttem le, ahogy csak tudtam

downy

dombos
pelyhes
puha

downer

leverő közérzet
nyomasztó közérzet
nyugtatószer
rossz drogélmény

downfall

bukás
esés
leesés
lehullás