do jelentése magyarul a szótárban

Összesen 1630 jelentés felelt meg a keresésnek. do magyaruldo meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to do, did, done
Inges alak: doing
E/3: does

A főigék jelen és múlt idejű kérdő és tagadó alakjának képzésére használjuk, de lehet főige és segédige is.

  1. Mint főige (tenni, csinálni) majdnem minden cselekvést jelentő igét helyettesíthet. Pl.: I did my duty. - Teljesítettem a kötelességemet. Do you work! - Tedd a dolgod! She did an omelet. - Készített egy omlettet.
  2. Segédigeként használjuk kérdő mondatokban és tagadó mondatokban, valamint egy állítás megerősítésére, nyomatékosítására: Pl.: Why don't you get up in time? - I always do get up in time! Miért nem kelsz fel időben? - De hiszen én mindig időben felkelek! He did go. - Tényleg elment. Gyakran használjuk a mondatban a főige ismétlésének elkerülésére. Pl.: Nobody knows him better than I do. - Senki sem ismeri őt jobban, mint én. Did you bring all your books? - Yes, we did. Minden könyveteket elhoztátok? - Igen, mindet.

do képe

do jelentese magyarul

do away with somebody/something

megszüntet, elpusztít valakit/valamit

do by somebody

eljár valakivel szemben

do somebody down

becsap valakit

do something out

kitakarít (helyiséget)

do without somebody/something

megvan valaki/valami nélkül
Példamondatok
Don't do it! = Ne tedd!

do jelentése kifejezésekben

do you mind

lenne olyan szíves
megengedné kérem, hogy

do as you like

cselekedj belátásod szerint
csináld ahogy tetszik
tégy amit akarsz

do your stuff!

mutasd meg, mit tudsz!

do it for my sake

tedd meg a kedvemért
tedd meg értem

do it for my sake!

tedd meg a kedvemért!
tedd meg értem!

do it more like this!

inkább ilyenformán csináld!
inkább így csináld!

do not fuck me about!

ne baszogass!

do you come from far?

messziről jön?

do as you think proper

tégy ahogy helyesnek tartod

do not alarm yourself!

nem kell megijedni!

do you feel all right?

jól érzed magad?
jól érzi magát?
jól ülsz?
kényelmesen ülsz?

do you feel any better?

kicsit jobban érzed magad?
valamivel jobban érzed magad?
vmivel jobban érzed magad?

do you see much of him?

gyakran találkozol vele?

do you see what I mean?

érted mire gondolok?
érted mit akarok mondani?

do well and do have well

jótett helyébe jót várj

do you take me for a fool?

bolondnak nézel?

do not spur the willing horse

nem kell a serény lónak sarkantyú

do you see any green in my eye?

baleknak nézel?
hülyének nézel?

do not come in before I call you

ne gyere be, amíg nem hívlak

do you think I was born yesterday?

azt hiszed, nekem mindent be lehet mesélni?

don't do it!

ezt ne tedd!
ne tedd!
nehogy megtedd!

dob

fúgákat agyaggal eltöm

doc

US biz. doktor
a hittudományok doktora
az orvostudományok doktora
egyet. fokozat

dod

csúcsát, koronáját levágja (fának)

doe

dámvadtehén
nőstény nyúl
nősténymenyét
nősténypatkány
suta (őzé, dámvadé)
őzsuta

dog

alak
befogópofa
eb
esztergamenesztő
esztergaszíj
esztergaszív
fickó
flótás
hím
jártató
kampó
kanfarkas
kankutya
kutya
közelgő vihart jelző fény a látóhatár szélén
láb
menesztő
nyargaló
padszolga
pofa
szorító
tuskóbak
tűzikutya
vaskapocs
ékszorító pofa

don

előadó
tanár

dop

bemárt
korty pálinka
olcsó dél-afrikai borpárlat

dor

Geotrupes stercorarius
Melolontha vulgaris
bolondít, ugrat vkt
cserebogár
dormitory: hálóterem
nagy ganéjtúró
rossz vicc
tréfamester

dot

hozomány
pont

dow

arab vitorlás

doz

dozen
tucat

doat

elaggul
fecseg
locsog
szenilissé, gyerekessé válik

dock

dokk
kikötő
vádlottak padja

dodo

dodó

doer

tevő

does

tesz
teszi

doge

tört dózse

dogs

agárverseny

doit

csekély értékű holland pénzdarab
csekélység
filléri
semmiség