disc jelentése magyarul a szótárban

Összesen 129 jelentés felelt meg a keresésnek. disc magyaruldisc meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A disc gyakorisága, jelentéseA disc gyakorisága, jelentéseA disc gyakorisága, jelentéseA disc gyakorisága, jelentéseA disc gyakorisága, jelentése
Többes száma: discs

disc képe

disc jelentese magyarul
CD, CD-ROM

call indicator disc

hívásjelző

vertebral disc

porckorong, csigolyaközi porckorong

disc jelentése kifejezésekben

semaphore disc

jelzőtárcsa

offset disc harrow

oldalazó tárcsás borona

disco

diszkó

discus

diszkosz

discord

disszonancia
hangzavar
viszály
viszálykodás

discount

leszámítolás
árengedmény

discreet

diszkrét
megfontolt
tapintatos
óvatos

discontent

elégedetlen
elégedetlen személy
elégedetlenség
panasz
sérelem
zúgolódás
zúgolódó személy

discussion

megbeszélés
tárgyalás
vita

discomfited

legyőzött
zavarba hozott

discourtesy

udvariatlanság

discrepancy

ellentmondás
eltérés
különbözőség

discomfiture

bosszúság
kellemetlenség
kudarc
legyőzetés
zavar
zavarba ejtés

discourteous

udvariatlan

discursively

csapongva
egyik témáról másikra áttérve
el-elkalandozva
következtetés útján
szaggatottan
összefüggés nélkül

discus throw

diszkoszvetés

disconcerting

lehangoló
nyugtalanító

disconsolately

búsan
vigasztalhatatlanul

discouragement

elkedvetlenítés
ellenzés
helytelenítés

discriminative

megkülönböztető

disconcertingly

lehangolóan
nyugtalanítóan

discus-throwing

diszkoszvetés

discharging nose

csepegő orr

discursive faculty

ítélőképesség

discharge potential

leválási potenciál

to discern

megkülönböztet
meglát
észlel
észrevesz

to discuss

fejteget
megbeszél
megvitat
tárgyal

rediscovery

ismételt felfedezés
ismételt feltalálás
ismételt megtalálás
újból való felfedezés
újból való feltalálás
újból való megtalálás

to disclaim

elhárít
lemond
nem ismer el
tagad

indiscipline

fegyelmezetlenség

indiscretion

neveletlenség
tapintatlanság
tolakodás

to discourse

beszélget
értekezik

to discredit

hitelétől megfoszt
kétségbe von

to discipline

büntet
fegyelmez
fenyít
nevel

to disconnect

leválaszt

to discontent

elégedetlenné tesz
nem elégít ki

to discontinue

abbahagy
felhagy
lemond
megszakad
nem folytatódik

self-discipline

önfegyelem

panel discussion

fórum

age of discretion

nagykorúság