direction of wind jelentése magyarul a szótárban

Összesen 17 jelentés felelt meg a keresésnek. direction of wind magyaruldirection of wind meaning in english

direction a kifejezésszótárban

direction beacon

repülőtéri jelzőreflektor

direction finder

iránykereső
rádió-goniométer
rádiószögmérő

direction indicator

index
irányjelző
áramirány-jelző

direction of strata

pásztadőlés
réteg húzódása

direction in education

nevelési irányzat

direction of the letter

levél címzése

direction of the traffic

forgalom irányítása

stage direction

rendezői utasítás
színpadi utasítás

in every direction

minden irányban

sense of direction

tájékozódó képesség