direct jelentése magyarul a szótárban

Összesen 101 jelentés felelt meg a keresésnek. direct magyaruldirect meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentése
Középfoka: more direct
Felsőfoka: the most direct

direct képe

direct jelentese magyarul
pontos
Példamondatok
direct line to the Luxor = közvetlen járat Luxorba
Ige
A szó gyakorisága:A direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentése
Ragozás: to direct, directed, directed
Inges alak: directing
E/3: directs
utasít
Példamondatok
I will direct how you shall act. = Pontos utasításokat fogok adni.
Field personnel will direct them. = Az indítószemélyzet majd útbaigazítja őket.
Határozószó
A szó gyakorisága:A direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentéseA direct gyakorisága, jelentése

direct jelentése kifejezésekben

direct hit

telitalálat

direct taxes

egyenes adók

direct speech

egyenes beszéd

direct current

egyenáram

direct oration

egyenes beszéd

in direct line

egyenes ágon

total direct cost

összes közvetlen költség

to give sy the cut direct

keresztülnéz vkin
köszöntés nélkül elmegy vki mellett
nem ismer meg vkit

directly

közvetlenül

director

direktrix
igazgató
játékvezető
légvédelmi lőelemképző
rendező
sebészi késirányító
vezéregyenes
vezérvonal
vállalatvezető

directness

egyenesség
közvetlenség

directorate

főnökség
igazgatói bizottság
igazgatói működés
igazgatói tanács
igazgatói tisztség
igazgatóság
vezetőség

directorship

igazgatói működés
igazgatói tisztség

direction beacon

repülőtéri jelzőreflektor

direction finder

iránykereső
rádió-goniométer
rádiószögmérő

direction of wind

szélirány

director of music

katonazenekar karmestere
templomi karnagy

director of chorus

karvezető
korrepetitor

direction of strata

pásztadőlés
réteg húzódása

director of studies

tanulmányi vezető

direction in education

nevelési irányzat

direction of the letter

levél címzése

director of public prosecutions

ügyészség vezetője

indirect

közvetett
nem egyenes

redirection

utánaküldés
utánirányítás
új cím
újracímzés

to redirect

utánairányít
utánaküld
újracímez

misdirection

félrevezetés
hibás címzés
rossz címzés
téves felvilágosítás

then director

akkori igazgató

indirect object

részeshatározó

omnidirectional

mindenirányú

stage direction

rendezői utasítás
színpadi utasítás

managing director

ügyvezető igazgató

the then director

az akkori igazgató

assistant director

segédrendező

board of directors

igazgatóság

general directions

direktíva

in every direction

minden irányban

sense of direction

tájékozódó képesség

telephone directory

telefonkönyv

indirect-fire battery

megosztott irányzású üteg