dime jelentése magyarul a szótárban

Összesen 96 jelentés felelt meg a keresésnek. dime magyaruldime meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A dime gyakorisága, jelentéseA dime gyakorisága, jelentéseA dime gyakorisága, jelentéseA dime gyakorisága, jelentéseA dime gyakorisága, jelentése
Többes száma: dimes
Példamondatok
I gave him a dime. = Adtam neki egy tízcentest.

dime jelentése kifejezésekben

dimer

dimer

dimeric

dimer

dimeter

diméter
két lábból álló verssor

dimerize

dimerizál
dimerizálódik

dimerous

két részre osztott
növ áll. két részből áll

dimethyl

dimetilgyök

dimension

bekottáz (rajzot)
dimenzió
kiterjedés
minta
méret
méretez
méretre vág
szabványméret

dimensions

méret

dimensional

dimenzionális
dimenziós
méret-

dimensioned

kottázott
méretezett

dimerization

dimerizáció

dimensionless

dimenziónélküli
határtalan
kiterjedés nélküli

dimethylbenzene

dimetilbenzol (gyök)

dimethylammonium

dimetilammónium-

dimethylacetylene

2-butin
dimetil-acetilén

pediment

háromszögű oromfal
oromzat
timpanon

rudiment

csíra
csökevény
kezdet

sediment

üledék

condiment

fűszer

rudiments

alapismeretek

embodiment

megtestesítés
megtestesülés

impediment

akadály

pedimental

ormos (fejdísz stb. )
oromzat-

rudimental

biol csökevényes
csökevény-
elemi
kezdetleges

sedimental

üledékes

stadimeter

távmérő műszer
ismert magassági pontok alapján mérő szektáns

humidimeter

nedvességmérő

impedimenta

felszerelés
málha
poggyász

rudimentary

alapvető
elemi
kezdetleges

sedimentary

üledékes

sedimentate

ülepít

impedimental

akadályozó
hátráltató

sediment rap

homokfogó

sedimentator

centrifugaülepítő
ülepítőkamra

disembodiment

csapatoké
kat szolgálatból elbocsátás

redimensioned

újra dimenzionál

sedimentation

hordaléklerakódás
iszapolódás
lerakódás
szedimentáció
ülepedés
ülepítés

tridimensional

háromdimenziós

unidimensional

egydimenziójú
egykiterjedésű

equidimensional

egyenlő méretű