develop jelentése magyarul a szótárban

Összesen 76 jelentés felelt meg a keresésnek. develop magyaruldevelop meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A develop gyakorisága, jelentéseA develop gyakorisága, jelentéseA develop gyakorisága, jelentéseA develop gyakorisága, jelentéseA develop gyakorisága, jelentése
Ragozás: to develop, developed, developed
Inges alak: developing
E/3: develops
Példamondatok
I develope physical problems. = Fizikai problémákat fejlesztek.
It is a good example, gentlemen, and I will develop it. = Ez jó példa, uraim, úgyhogy részletesebben kifejtem.

develop jelentése kifejezésekben

to develop rust

rozsdásodik

to develop one's talents

képességét fejleszti
tehetségét fejleszti

to develop a middle-age spread

elterebélyesedik
pocakot ereszt

developed

fejlett

developer

előhívószer

developers

fejlesztők

developing

előhívás
fejlődő

developable

lefejthető
kifejleszthető

development

előhívás
fejlemény
fejlődés
kialakulás
kidolgozás
kifejlődés
kifejtés

developmental

fejlesztési
fejlődési
fejlődéssel járó
növekedéssel járó

overdevelop

túlfejleszt
túlhív (fénykép negatívot)
túlságosan kifejleszt

undeveloped

előhívatlan (film)
fejletlen
kiaknázatlan

to redevelop

újra előhív

overdeveloped

túlfejlesztett

underdeveloped

alulhívott
elmaradt
fejletlen
fejlődésben elmaradt
gazdaságilag elmaradt
gyengén előhívott

overdevelopment

túlfejlesztés

tank developing

dobozos előhívás
napfényelőhívás
tartályos előhívás

to over-develop

túlhív
túlságosan kifejleszt

underdeveloping

fényk gyenge, elégtelen előhívás

over-development

túlfejlesztés
túlfejlettség
túlhívás
túlságos kifejlesztés

underdevelopment

gazdasági elmaradottság

karst development

karsztosodás

ribbon development

országút menti telepítés
szalagépítkezés

moderate development

hiányos fejlettség
mérsékelt fejlettség

state of development

fejlettség

to chart a course for future development

kijelöli a további fejlődés útját