detached works jelentése magyarul a szótárban

Összesen 17 jelentés felelt meg a keresésnek. detached works magyaruldetached works meaning in english

detached a kifejezésszótárban

detached post

előretolt állás

detached unit

kikülönített egység

detached house

különálló ház

detached battalion

önálló zászlóalj

detached escapement

szabadjárat

detachedly

elfogulatlanul
elkülönítetten
közönyösen
különállóan
objektíven
szenvtelenül
tárgyilagosan

detachedness

elfogulatlanság
elkülönültség (vmtől)
tárgyilagosság

detached-service warrant

kirendelési parancs