detached house jelentése magyarul a szótárban

Összesen 17 jelentés felelt meg a keresésnek. detached house magyaruldetached house meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A detached house gyakorisága, jelentéseA detached house gyakorisága, jelentéseA detached house gyakorisága, jelentéseA detached house gyakorisága, jelentéseA detached house gyakorisága, jelentése
Többes száma: detached house

detached a kifejezésszótárban

detached post

előretolt állás

detached unit

kikülönített egység

detached works

előretolt erődítmény

detached battalion

önálló zászlóalj

detached escapement

szabadjárat

detachedly

elfogulatlanul
elkülönítetten
közönyösen
különállóan
objektíven
szenvtelenül
tárgyilagosan

detachedness

elfogulatlanság
elkülönültség (vmtől)
tárgyilagosság

detached-service warrant

kirendelési parancs