depart jelentése magyarul a szótárban

Összesen 69 jelentés felelt meg a keresésnek. depart magyaruldepart meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A depart gyakorisága, jelentéseA depart gyakorisága, jelentéseA depart gyakorisága, jelentéseA depart gyakorisága, jelentéseA depart gyakorisága, jelentése
Ragozás: to depart, departed, departed
Inges alak: departing
E/3: departs

depart képe

depart jelentese magyarul
elutazik
Példamondatok
We depart from one place, and arrive at another, that is all. = Elindulunk valahonnan, megérkezünk valahová, csupán ennyit tudunk.

depart jelentése kifejezésekben

to depart this life

meghal

departed

elhunyt
elhunytak

departer

elutazó
induló
távozó

departing

eltávozó

departure

elindulás
eltérés
elutazás
távozás

department

minisztérium
osztály
szak
szakasz
tagozat
tanszék

departmental

ágazati

departmentalism

ágazati, szakmai érdekszemlélet, sovinizmus

department store

áruház

departure building

fogadóépület

departure platform

indulási oldal peronja
indulási vágány peronja

department of the interior

belügyminisztérium

department of investigation

nyomozó osztály

department of foreign languages

idegen nyelvi lektorátus

the departed

az elhunyt
az elhunytak

war department

hadügyminisztérium
honvédelmi minisztérium

arts department

bölcsészet
bölcsészeti kar
bölcsészettudományi kar
bölcsészkar

fire department

tűzoltóság

legal department

jogügyi osztály

state department

külügyminisztérium

interdepartmental

minisztériumközi
osztályközi
tárcaközi

line of departure

felszállási vonal
indulási vonal
tűz kezdővonala

head of department

osztályvezető

service department

vevőszolgálat

casualty department

baleseti osztály

ordnance department

hadianyagügyi osztály

accounting department

könyvelés
könyvelési osztály
számfejtés

prior to my departure

elutazásom előtt
távozásomat megelőzően

this is my department

ez az én dolgom
ez az én szakmám
ez rám tartozik

acquisition department

beszerzési osztály

to take one's departure

elmegy
eltávozik

investigation department

nyomozó osztály

jug and bottle department

vendéglő palackozott áru részlege
vendéglő utcai kiméréssel foglalkozó részlege
vendéglő utcán át történő kiméréssel foglalkozó részlege