deed of assignment jelentése magyarul a szótárban

Összesen 15 jelentés felelt meg a keresésnek. deed of assignment magyaruldeed of assignment meaning in english

deed a kifejezésszótárban

deed of gift

adománylevél
adományozási okirat

deed mortgage

jelzáloglevél

deed of valour

hőstett

deed of cession

engedményező levél

deed of transfer

átengedő okirat
átruházó okirat

deed of arrangement

egyezségi okirat

deed of association

társasági szerződés

deed of hypothecation

záloglekötés

deed of inspectorship

csődbejelentés

in deed

ténylegesen
valóban
valóságban