deed jelentése magyarul a szótárban

Összesen 64 jelentés felelt meg a keresésnek. deed magyaruldeed meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentése
Többes száma: deeds

deed képe

deed jelentese magyarul
Példamondatok
That was a strange deed! = Ez egy különös tett volt!
Ige
A szó gyakorisága:A deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentéseA deed gyakorisága, jelentése
Ragozás: to deed, deeded, deeded
Inges alak: deeding
E/3: deeds
Példamondatok
He deeded his house. = Okirattal átruházta a házát.

deed jelentése kifejezésekben

deed of gift

adománylevél
adományozási okirat

deed mortgage

jelzáloglevél

deed of valour

hőstett

deed of cession

engedményező levél

deed of transfer

átengedő okirat
átruházó okirat

deed of assignment

engedélyezési okirat

deed of arrangement

egyezségi okirat

deed of association

társasági szerződés

deed of hypothecation

záloglekötés

deed of inspectorship

csődbejelentés

in deed

ténylegesen
valóban
valóságban

foul deed

aljasság
becstelenség
bűn
gaztett
gonosztett

title deed

birtoklevél

in very deed

ami a tényeket illeti
valóságban
valóságos tényállás szerint

he was ruler in deed

ténylegesen ő uralkodott

bold in word and deed

merész szóban és tettben

to set one's hand on a deed

okmányt aláír

to set one's hand to a deed

okmányt aláír

to ring the praises of a deed

egy tett dicséretét zengi

deed-box

okirattartó doboz
okirattartó ládika

deed-poll

egyoldalú szerződés

deeds of derring-do

hőstettek

indeed

csakugyan
tényleg
valóban

misdeed

bűn
gaztett

undeeded

nagy tettekkel ki nem vált
okiratilag nem átruházott

if indeed

ha ugyan

title-deed

birtoklevél
ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat
jogcím

trust-deed

bizalmi meghatalmazás

wonderdeed

csodatett

yes indeed!

de bizony!
hogyne!
igenis!

man of deeds

tettek embere

a fine thing indeed!

szép kis dolog!