date jelentése magyarul a szótárban

Összesen 132 jelentés felelt meg a keresésnek. date magyaruldate meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentése
Többes száma: dates

date képe

date jelentese magyarul
datolya
Példamondatok
Was there a date on the barrels? = A hordókon van évszám?
The date on the letter was illegible. = A levél dátuma olvashatatlan volt.
Leave my harem and my palace, and my date trees and my running waters. = Hagyd el háremem és palotám, datolyáim és élőforrásaim.
Ige
A szó gyakorisága:A date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentéseA date gyakorisága, jelentése
Ragozás: to date, dated, dated
Inges alak: dating
E/3: dates
elévül
Példamondatok
The consul proceeded to sign and date the passport. = A konzul aláírta, keltezéssel látta el az útlevelet, és ráütötte pecsétjét.

date jelentése kifejezésekben

date of completion of mandate

megbízás lejárta

blind date

randevú ismeretlennel

of even date

ugyanazon keletű

at short date

rövid határidőre
rövid idő alatt

to be on date

randevúzik

to bear a date

keltezett

at a later date

későbbi időpontban

to date back to

vhonnan ered

to bring up to date

modernizál

beyond a certain date

bizonyos időn túl
bizonyos időponton túl

bills at a short date

rövid lejáratú váltók

to adjourn without date

bizonytalan időre elhalaszt
bizonytalan időre elnapol

redemption before due date

esedékesség előtti visszafizetés

according to the news received up to date

eddigi hírek szerint

dated

elavult
keltezett

dater

dátumbélyegző
keletbélyegző

dates

dátumok

dateless

időtlen
keltezetlen
keltezés nélküli
maradandó
szabad
örök

dateless afternoon

program nélküli délután
szabad délután

sedate

higgadt
nyugodt

mandate

felhatalmazás
mandátum
megbízás
meghagyás
meghatalmazás
parancs
rendelkezés
utasítás

undated

keltezetlen

updated

korszerűsített

sedately

higgadtan
nyugodtan

candidate

jelölt
kandidátus
pályázó

to sedate

megnyugtat

to update

korszerűsít
korszerűvé tesz
modernizál

to predate

előre keltez

up-to-date

korszerű
korszerűsített
modern

dilapidated

düledező
kopott
omladozó
pusztuló
roskadozó
rozoga
rozzant
toprongyos
ütött-kopott

to antedate

antedatál
előbb történik
előmozdít
kivált
korábbra keltez
megelőz
siettet

to inundate

eláraszt
elönt

to elucidate

megmagyaráz
tisztáz
értelmez

to fecundate

megtermékenyít
termékennyé tesz

to liquidate

eltesz az útból
felszámol
kiegyenlít
kivégez
likvidál

to intimidate

megfélemlít

to invalidate

hatálytalanít
érvénytelenít

to accommodate

alkalmaz
elhelyez
elszállásol
helyreállít
hozzáalkalmaz
hozzáilleszt
kiegyenlít
kompenzál
szállást ad
összeegyeztet

to consolidate

egyesít
egységesít
konszolidál
megerősít
megkeményedik
megköt
megszilárdul
megszilárdít
tömít
állandósít
állósít
összeáll
ülepedik

up-to-dateness

modernség