crop jelentése magyarul a szótárban

Összesen 126 jelentés felelt meg a keresésnek. crop magyarulcrop meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentése
Többes száma: crops

crop képe

crop jelentese magyarul
begy, bögy
Példamondatok
See what my wife found in its crop! = Nézze, mit talált a feleségem a bögyében!
Ige
A szó gyakorisága:A crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentéseA crop gyakorisága, jelentése
Ragozás: to crop, cropped, cropped
Inges alak: cropping
E/3: crops
legel, lelegel

crop out/up

kibúvik, felszínre ér

once the hay is in, these plants crop up full of life

szénabegyűjtés után ezek a növények erőteljesen sarjadnak

crop jelentése kifejezésekben

grain crop

szemtermés

green crop

zöldtakarmányfélék

stoop crop

kapás növény

to crop up

felbukkan
felmerül

out of crop

parlagon heverő

lop and crop

cakumpakk
gallyfa és rőzse
minden együtt

neck and crop

mindenestül
szőröstül-bőröstül

companion crop

köztes növény

to get a fair crop

jó termést takarít be

grass crop rotation

füves vetésforgó

to give sy a close crop

kopaszra nyír vkit

estimate of standing crop

becslés tövön
fatömegfelvétel

crops

termés

cropping

begyűjtés
bevetés
bány kibúvás (teléré, telepé)
fülkurtítás
hajé, posztóé
kurtírozás
megművelés
nyírás
termésé

outcrop

felbukkanás
kibúvás

necropsy

boncolási jegyzőkönyv
kórbonctani boncolás
halottszemle

overcrop

mezőg kimerít
termőföldet

aftercrop

sarjú

intercrop

mezőg köztes növény

uncropped

haj
kurtítatlan fülű
levágatlan (virág stb. )
nyíratlan

lean crops

gyenge termés

macrophage

fajósejt
makrofág

microphage

mikrofág

microphyte

egysejtű növény
mikrofita

necrophore

Necrophorus
temetőbogár

necropolis

nagy ókori temetkezőhely
negy ókori temető
temetkezőhely
temető

root-crops

gumós gazdasági növények
gumós növények

to outcrop

felbukkan
felszínre jut
felszínre kerül
kibukkan
kibúvik
napfényre kerül

heavy crops

bő termés

macropodous

hosszú kocsányú
hosszú lábú

microporous

mikropórusos

necrophilia

halottgyalázás
nekrofilia

necrophobia

holttesttől való irtózat, iszonyat
halálfélelem

outcropping

kibukkanás

bumper crops

rekordtermés

ear-cropping

füllevágás

microphonics

haszn. mikrofónia

microphonous

mikrofon-
mikrofonikus
mikrofonos

outcrop mine

felszíni bánya
külszíni bánya

sharecropper

részes arató
részes bérlő