crib jelentése magyarul a szótárban

Összesen 173 jelentés felelt meg a keresésnek. crib magyarulcrib meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A crib gyakorisága, jelentéseA crib gyakorisága, jelentéseA crib gyakorisága, jelentéseA crib gyakorisága, jelentéseA crib gyakorisága, jelentése
Ragozás: to crib, cribbed, cribbed
Inges alak: cribbing
E/3: cribs
Példamondatok
I cribbed the door yesterday. = Bezártam az ajtót tegnap.

crib jelentése kifejezésekben

crib notes

puska

to crack a crib

betör egy házba

cribs

puska

cribber

kisgyerek
plagizátor
puskázó

cribbage

egyfajta kártyajáték

cribbing

dúcolás
keretes aknabiztosítás
sorácsolás

cribiform

szitaszerű

scribe

deák
irdaló
irodaló
irodalótű
karcolótű
kihúzótoll
rajzolótű
rajztű
írnok
írástudó
íródeák

scribal

írnoki
írástudói

scrible

tex durván kártol

inscribe

berajzol
dedikál (könyvet)
előjegyez
felír
ráír

rescribe

válaszként ír
válaszol

scribble

firkálás
levélke

corn-crib

kukoricagóré

inscribed

bevésett
beírt
dedikált példány
előjegyzett

inscriber

az ajánlás, dedikálás írója
bevéső
dedikáló
vésnök

perscribe

behatóan ír vmről
részletesen leír

prescribe

elévül
előír
felírni
rendelkezéseket hoz
érvénytelenít (elévüléssel)

proscribe

eltilt
elvet
elítél
kihirdet
megtilt
száműz
törvényen kívül helyez

scribbler

firkáló
firkász
skribler

prescribed

betegnek kezelést, gyógyszert
előír
gyógyszert
rendel

scribbling

firkálás
irkafirka

subscriber

adakozó
aláíró
előfizető
részvényjegyző

to ascribe

tulajdonít

misdescribe

helytelenül, tévesen, hibásan jelöl, nevez meg

superscribe

felirattal ellát
felírja a nevét
felírással ellát
föléje ír
megcímez
ráír
ír vmire

to describe

leír

to scribble

firkál
irkál
ír
írogat

transcriber

átíró
átíró (személy)

undescribed

le nem írt
szavakba nem foglalt

scribblement

firkálmány

subscribable

aláírható
aláírásra előkészített

to subscribe

aláír

circumscribed

körülhatárolt
körülírt

circumscriber

aláírásokkal körben ellátott kérvény aláírója

indescribable

leírhatatlan

indescribably

leírhatatlanul

to ascribe to

tulajdonít vminek

to transcribe

felvesz (műsort)
lemásol
leír
átír

to circumscribe

korlátoz
körülhatárol
körülír