court jelentése magyarul a szótárban

Összesen 99 jelentés felelt meg a keresésnek. court magyarulcourt meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentése
Többes száma: courts

court képe

court jelentese magyarul
udvar
udvarlás
Példamondatok
He is going to court tomorrow. = Holnap megy a bíróságra.
Ige
A szó gyakorisága:A court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentéseA court gyakorisága, jelentése
Ragozás: to court, courted, courted
Inges alak: courting
E/3: courts
hízeleg

court jelentése kifejezésekben

court below

alsó bíróság
alsó fokú bíróság

court clown

udvari bolond

court jester

udvari bolond

court of law

bíróság
törvényszék

court plaster

angoltapasz

court reporter

jegyzőkönyvvezető

court of justice

törvényszék

law court

bíróság

hard court

aszfalt teniszpálya
beton teniszpálya
salakos teniszpálya

prize court

tengerészeti zsákmánybíróság
zsákmánybíróság

out of court

peren kívül

police court

rendőrbíróság

tennis court

teniszpálya

circuit court

vidéki tárgyalásra kiszálló bíróság

service court

adogatóudvar

supreme court

legfelsőbb bíróság

registry court

cégbíróság

spiritual court

egyházi bíróság

to court danger

kihívja a veszélyt

body of the court

tárgyalóterem

contempt of court

bíróság megsértése
meg nem jelenés bíróság előtt

clerk of the court

törvényszéki irodatiszt
törvényszéki írnok

to pay court to sy

udvarol vkinek

to make court to sy

udvarol vkinek

to bring sy up before court

törvény elé idéz vkit

to come up before the court

megjelenik a bíróság előtt

to petition the court for sg

megkeresi a bíróságot vmiért

judgement of the appeal court

másodfokú ítélet

under the cognizance of a court

bíróság hatáskörébe tartozó
bíróság illetékességébe tartozó

within the cognizance of a court

bíróság hatáskörébe tartozó
bíróság illetékességébe tartozó

to bring a question before a court

bíróság elé visz egy ügyet

to refer the case to another court

ügyet más bírósághoz tesz át

ambassador to the court of St. James

nagykövet az angol királyi udvarnál

jurisdiction of an exceptional court

rendkívüli bíróság hatásköre

courtly

arisztokratikus magatartású
arisztokratikus viselkedésű
csiszolt modorú
elegáns
előkelő magatartású
előkelő viselkedésű
jó megjelenésű
jól öltözködő
megkülönböztetett udvariasságú
szervilis
szolgai
szolgai módon megalázkodó
szolgalelkű
talpnyaló
túl alázatos
túlságosan udvarias
udvarias
választékos modorú
választékosan öltözködő

courtesan

kokott
kurtizán
kéjnő
könnyűvérű nő

courteously

előzékenyen
udvariasan

court-martial

hadbíróság
haditanács
legfelső hadbíróság

forecourt

előudvar

discourtesy

udvariatlanság