cop jelentése magyarul a szótárban

Összesen 131 jelentés felelt meg a keresésnek. cop magyarulcop meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentése
Többes száma: cops

cop képe

cop jelentese magyarul
taréj
Példamondatok
He is just one cop. = Ő csak egy zsaru.
Ige
A szó gyakorisága:A cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentéseA cop gyakorisága, jelentése
Ragozás: to cop, copped, copped
Inges alak: copped
E/3: cops
Példamondatok
I had it coming to me after what I did to you when you were copped in Memphis. = Megérdemeltem azok után, amit veled tettem, mikor téged nyakon csíptek Memphisben.

cop jelentése kifejezésekben

cop yarn

csévefonal

to cop it

elcsípnek vkit
elfognak vkit
sebet kap
szidást kap
ütlegeket kap

twist cop

láncfonalcséve

to cop out

kibújik vmi alól
kilép a buliból
kiszáll a buliból
kiugrik a buliból
megfutamodik
nem teljesíti a kötelességét

it's no cop

nem is olyan nagy dolog
nem sokat ér

it's not much cop

nem is olyan nagy dolog
nem sokat ér

cope

ajtó fölötti boltív
bejárati boltrész
bejárati bolttető
felső forma
köpeny
palást
pluviálé
vecsernyepalást
öntőforma felső része
összecsapás
összeütközés
ünnepi püspöki köpeny

coper

csiszár
lócsiszár
lókereskedő
úszó szeszkimérés

copra

kopra

copse

csalit

copsy

bozótos
sarjerdős (vidék)

copier

fénymásoló
másológép

cop-out

megfutamodás

copy machine

másológép

cope of heaven

égbolt

coped and mitred

palástban és süveggel

to cope

beboltoz
beborít
becserél
befed
boltozva fed
elcserél
felveszi a versenyt vkivel
kupolával ellát
megbirkózik vkivel
megállja a helyét vki mellett
megállja a helyét vkivel szemben
palástot ráad
találkozik vkivel
vásárol
átboltoz
érintkezik vkivel
üzletel

to copy

lemásol
másol
puskázik

fair copy

tisztázat

free copy

tiszteletpéldány

over copy

tartalékpéldány

true copy

hiteles másolat
másodlat

microscope

mikroszkóp

acting copy

rendezői utasításokkal ellátott szereppéldány

carbon copy

másodpéldány

office copy

kiadmány
kiadvány

review copy

recenziós példány

to copy out

kimásol

present copy

tiszteletpéldány

to cope over

boltozatot alkot
föléhajlik
kidomborodik
kiugrik
ráhajlik

official copy

kiadmány
kiadvány

to get copped

elcsípik
rajtakapják

certified copy

hiteles másolat

negotiable copy

eredetivel egyenlő értékű másolat

reviewer's copy

recenziós példány

to cope with sg

megbirkózik vmivel

to cope with sy

megbirkózik vkivel

exemplified copy

hitelesített másolat

it's a fair cop!

elcsíptek!
rajtakaptak!

complimentary copy

tiszteletpéldány