conventional jelentése magyarul a szótárban

Összesen 56 jelentés felelt meg a keresésnek. conventional magyarulconventional meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A conventional gyakorisága, jelentéseA conventional gyakorisága, jelentéseA conventional gyakorisága, jelentéseA conventional gyakorisága, jelentéseA conventional gyakorisága, jelentése
Középfoka: more conventional
Felsőfoka: the most conventional

conventional képe

conventional jelentese magyarul

conventional design

stilizált rajz, stilizált minta
Példamondatok
We have no conventional government. = Nincs hagyományos kormányunk.

conventional jelentése kifejezésekben

conventional rate

szerződéses vámtétel

conventional design

stilizált minta
stilizált rajz

conventional tariff

szerződéses tarifa
szerződéses vámtarifa

conventional phrases

konvencionális frázisok

conventional symbols

egyezményes jelek

conventional assembly

alkotmányozó nemzetgyűlés
elnökjelölő pártgyűlés

conventional measures

szokásos eljárás
szokásos kezelésmód

conventional propriety

konvencionális illendőség

conventionally

hagyományoknak, szokásoknak megfelelően
hagyományosan
konvencionálisan
szerződésszerűen
szokásosan
tradíciók, hagyományok, szokások szerint

conventionalism

formalizmus
társadalmi konvenciók, illemszabályok betartása

conventionalist

a Konvent tagja
formalista

conventionality

konvencionális, megszokott, mindennapi, sablonos jelleg
konvenció
szokás
társadalmi konvenciók

conventionalize

konvencionálissá, sablonossá tesz
banálissá tesz (stílust, színezést)

unconventional

eredeti
fesztelenül természetes
formákhoz nem ragaszkodó
irodalmi szabályoktól eltérő
konvenciókhoz nem ragaszkodó
mesterkéletlen
művészeti szabályoktól eltérő
nem bevett
nem konvencionális
nem megszokott
társadalmi szabályoktól eltérő

unconventionally

eredetien
formákhoz nem ragaszkodva
konvenciókhoz nem ragaszkodva
mesterkéletlenül
természetesen

to lead an unconventional life

bohéméletet él