compass jelentése magyarul a szótárban

Összesen 79 jelentés felelt meg a keresésnek. compass magyarulcompass meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentése
Többes száma: compasses

compass képe

compass jelentese magyarul

(pair of) compasses

körző
Példamondatok
His compass was still around his neck. = Az iránytűje még mindig a nyakában volt.
Ige
A szó gyakorisága:A compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentéseA compass gyakorisága, jelentése
Ragozás: to compass, compassed, compassed
Inges alak: compassing
E/3: compasses
Példamondatok
t pursues me, and I am compassed about with swords. = Üldöz engem és kardok vesznek körül.

compass jelentése kifejezésekben

compass saw

lyukfűrész

compass card

szélrózsa

compass rose

szélrózsa

compass plane

körgyalu

prismatic compass

prizmás iránytű
prizmás tájoló

in a small compass

kis mértékben
kis terjedelemben

to box the compass

visszatér kiindulási pontjához
visszatér álláspontjához

to fetch a compass

kerülőt tesz

beyond one's compass

értelmi képességein túl

points of the compass

szélrózsa irányai
világtájak

to take a compass bearing

irányoló műszerrel meghatározza az irányt

compasses

körző

compassion

könyörület
részvét
szánalom

compassive

együttérző
könyörületes

compassable

elérhető
fekvő váro

compassionate

könyörületes

compassionable

együttérző
sajnálatra méltó
szánakozó

compassionately

könyörületesen

to encompass

behálóz
bekerít
bezár
felölel
kijátszik
körülfog
körülvesz
körülzár
körülölel
tartalmaz
túljár az eszén
övez

encompassment

körülfogás
körülvevés
megkerülés
tekervényes beszéd

trough-compass

deklinációs iránytű

uncompassionate

kegyetlen
kíméletlen, könyörületet nem ismerő

pair of compasses

körző

a pair of compasses

körző

to encompass sy with care and attention

figyelemmel halmoz el vkit
figyelmességekkel vesz körül vkit