common woman jelentése magyarul a szótárban

Összesen 19 jelentés felelt meg a keresésnek. common woman magyarulcommon woman meaning in english

common a kifejezésszótárban

common law

magánjog
országos szokásjog
polgári jog
szokásjog

common man

kisember
átlagember

common run

szürke átlag

common cold

közönséges meghűlés
megfázás
nátha

common good

közjó

common name

köznév

common noun

köznév

common rate

napi ár

common salt

konyhasó

common sense

józan ész