common jelentése magyarul a szótárban

Összesen 88 jelentés felelt meg a keresésnek. common magyarulcommon meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A common gyakorisága, jelentéseA common gyakorisága, jelentéseA common gyakorisága, jelentéseA common gyakorisága, jelentéseA common gyakorisága, jelentése
Középfoka: commoner
Felsőfoka: the commonest
egyszerű

common words

hétköznapi szavak
Példamondatok
Broken heads were as common as hunger in that place. = A betörött fej éppen olyan mindennapos volt, mint a korgó gyomor.
When they grew up, both married common laborers. = Amikor felnőttek, egyszerű kétkezi munkásokhoz mentek férjhez.
take a common stand = azonos álláspontra helyezkednek
Very powerful, and extremely common. = Nagyon erős, abszolút közönséges méreg.

common jelentése kifejezésekben

common law

magánjog
országos szokásjog
polgári jog
szokásjog

common man

kisember
átlagember

common run

szürke átlag

common cold

közönséges meghűlés
megfázás
nátha

common good

közjó

common name

köznév

common noun

köznév

common rate

napi ár

common salt

konyhasó

common sense

józan ész

common woman

hivatásos kéjnő
kéjnő
prostituált

common people

egyszerű emberek
köznép

common bunting

sordély

common divisor

közös osztó

common honesty

elemi tisztesség

common opinion

közvélemény

common attitude

együttes állásfoglalás

common interest

közös érdek

common property

közös tulajdon

common soldiery

közkatonák

common decencies

illemszabályok
konvenciók

common courtesies

illemtan

common of martyrs

vértanúk közös miseszövetsége

common run of men

átlagemberek

common customs area

közös vámterület

common of pasturage

legeltetési jog

in common use

közhasználatban
közhasználatú

right of common

használat
használati jog

out of the common

szokatlan

to be common talk

közbeszéd tárgyát képezi

in common parlance

hétköznapi nyelven

of common occurrence

gyakori
mindennapos

have sg in common with

közös jellegzetességük van
közös vonásuk van
közösek vmiben

to take a common stand

azonos álláspontra helyezkednek
együtt lépnek fel

they have nothing in common

mindenben eltérnek egymástól

to make common cause with sy

szövetkezik vkivel

to put one's funds in common

közös gazdálkodásra lépnek
közösen gazdálkodnak

it is a common experience that

általános tapasztalat, hogy

they are as common as black dirt

annyi van, mint a szemét

they are as common as black berries

annyi van, mint a szemét