command jelentése magyarul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. command magyarulcommand meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentése
Többes száma: commands

command képe

command jelentese magyarul

command over oneself

önuralom
Példamondatok
Command followed command. = Parancs parancsot követett.
Ige
A szó gyakorisága:A command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentéseA command gyakorisága, jelentése
Ragozás: to command, commanded, commanded
Inges alak: commanding
E/3: commands

command admiration

csodálatot kelt
Példamondatok
Do as I have commanded. = Tedd, amit elrendeltem.

command jelentése kifejezésekben

command car

parancsnoki gépkocsi

command post

hadiszállás
harcálláspont

command paper

parlament elé terjesztett irat

command missile

rádióirányításos lövedék

command section

vezérlőfülke

command guidance

parancsnoki vezérlés
rádióvezérlés

command of language

beszédkészség

command of the seas

tengerek feletti uralom

command over oneself

önuralom

command of a language

nyelvismeret
nyelvtudás

command of the world markets

világpiacok feletti uralom

air command

légi főparancsnokság

high command

hadvezetőség

royal command

királyi parancs

higher command

hadvezetőség

to take command

átveszi a hatalmat
átveszi a parancsnokságot

word of command

parancsszó

to be in command

parancsnokol
vezet
vezényel

to get a command

parancsnokká nevezik ki

yours to command

állok rendelkezésére

second in command

helyettes parancsnok
másodparancsnok
parancsnokhelyettes

to assume command

átveszi a parancsnokságon

have command of sg

uralkodik vmin

to command oneself

uralkodik magán
uralkodik önmagán

to command respect

tiszteletet kelt
tiszteletet parancsol

the second in command

parancsnok-helyettes

money at one's command

vki rendelkezésére álló pénz

ship not under command

kormánynak nem engedelmeskedő hajó
kormányát vesztett hajó

to be at one's command

vkinek a rendelkezésére áll

to command a fine view

szép kilátást nyújt

to place sy in command

parancsnokká nevez ki vkit

under the command of sy

vki parancsnoksága alatt

to do sg at sy's command

vki parancsára tesz vmit
vki utasítására tesz vmit

to do sg by sy's command

vki parancsára tesz vmit
vki utasítására tesz vmit

to acquire a command of sg

megtanul vmit

one has sg at one's command

vkinek a rendelkezésére áll

have a command of several languages

több nyelvet beszél

have several languages at one's command

több nyelvet beszél

commando

kommandó
különítmény
rohamcsapat

commands

parancsok