coil jelentése magyarul a szótárban

Összesen 142 jelentés felelt meg a keresésnek. coil magyarulcoil meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentése
Többes száma: coils

coil képe

coil jelentese magyarul
Példamondatok
And there, within its coils, lay the Black Elfstone. = És ott, a gyomolyagokban hevert a Fekete Tündérkő.
Ige
A szó gyakorisága:A coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentéseA coil gyakorisága, jelentése
Ragozás: to coil, coiled, coiled
Inges alak: coiling
E/3: coils
Példamondatok
Reptiles coil around each other. = A hüllők egymás köré tekerednek.

coil jelentése kifejezésekben

trip coil

kioldó tekercs

mortal coil

földi élet zűrzavara

pancake coil

lapos egyrétegű tekercs

ignition coil

gyújtótekercs

burnt-out coil

kiégett tekercs
rövidzárlat

induction coil

indukciós tekercs

inductance coil

indukciós tekercs
önindukciós tekercs

to make a Flemish coil

különlegesen díszes csomót köt

to fling a coil of rope

kidobja a kötélcsomót

to shuffle off one's mortal coil

meghal
porhüvelyét leveti

coiled

tekercsrugó
összecsavart (kötél, huzal stb. )
összetekercselt
összetekert

coiler

kötelet felkarikázó hajós, matróz
munkás, szerkezet
tekercselő

coiling

összecsavarodás
összegöngyölődés
összetekeredés

recoil

hátrafutás
hátrahőkölés
hátrasiklás
következmény
megdöbbenés
megtorpanás
rúgás
visszaborzadás
visszahőkölés
visszalökés
visszalökődés
visszapattanás
visszarettenés
visszarúgás
visszaugrás
visszaütés

recoiler

csörlő
vitla

uncoiled

gombolyítatlan
kigöngyölődött
legombolyodott
letekeredett
széttekeredett
össze nem tekert
összegöngyöletlen

uncoiler

lefutókötél villája

recoilect

emlékezetébe idéz vmt
szigorított, obszerváns ferencrendi
visszaemlékezik
visszagondol vmre

recoiling

hátravonulás
hátrálás
legombolyítás
megdöbbenés
megtorpanás
visszaborzadás
visszahőkölés
visszahúzódás
visszarettenés
visszarúgás
visszavonulás
visszaütés

to recoil

hátrafut
hátrahőköl
hátrasiklik
hátravonul
hátrál
megdöbben
meghátrál
megtorpan
rúg
visszaborzad
visszahat
visszahőköl
visszahúzódik
visszalökődik
visszapattan
visszaretten
visszarúg
visszaszáll
visszaugrik
visszavonul
visszaüt

to uncoil

kigöngyöl
kigöngyölődik
legombolyodik
legombolyít
legöngyölődik
leteker
letekercsel
letekeredik
széttekeredik

recoil rod

kocsirúd
ütközőrúd

recoilless

hátrasiklás nélküli

choking-coil

fojtótekercs
indukciós tekercs
önindukciós tekercs

recoil-check

hátrasiklást szabályozó készülék

recoil-slide

csővezető szán
járom

recoil loader

automatafegyver
hátrasiklás közben öntöltő fegyver

recoil reducer

hátrasiklás-csökkentő

recoiling motion

rángató mozgás

recoil-escapement

visszavezető járat

to recoil from a degrading action

lealázó cselekedettől visszahőköl
lealázó cselekedettől visszaretten

to feel the recoil of one's own folly

saját ostobaságának a következményeit érzi