claim jelentése magyarul a szótárban

Összesen 123 jelentés felelt meg a keresésnek. claim magyarulclaim meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentése
Ragozás: to claim, claimed, claimed
Inges alak: claiming
E/3: claims
vállal
állít
Példamondatok
I am at the command of the committee, and even claim the honor of being heard. = Rendelkezésére állok a bizottságnak, sőt követelem is, hogy kihallgassanak.
You claim service to God? = Vállalod az Isten szolgálatát?
Főnév
A szó gyakorisága:A claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentéseA claim gyakorisága, jelentése
Többes száma: claims
Példamondatok
She considered the claim of the garrison. = Meghallgatta a várőrség követelését.
What claim have I to your fidelity? = Mi jogon kívánhatnám, hogy hű legyen hozzám?
It was a claim that could never be proved - only disproved. = Ez is csak olyan állítás volt, amelyet sohasem lehet bebizonyítani, legfeljebb cáfolni.

claim jelentése kifejezésekben

reef claim

aranyfeltárási jogosítvány
aranykitermelési jogosítvány

legal claim

jogos igény
jogos követelés
jogszerű igény
jogszerű követelés

to claim that

azt állítja hogy
bizonygatja hogy
kijelenti hogy

to claim support

tartásdíjat követel

to jump the claim

más kutatási jogát bitorolja

to pepper a claim

kimerült bányában aranyport szór szét

statement of claim

igénybejelentés
kereset

to claim one's due

érvényesíti jogait
érvényt szerez jogainak

to peg out a claim

területet birtokba vesz

baggage claim check

poggyászjegy

to claim against sy

keresettel él vki ellen
peres úton érvényesít követelést

to claim the victory

igényt tart a győztesnek járó dicsőségre
igényt tart a győztesnek járó elismerésre
saját érdemének tekinti a győzelmet

adjudication of a claim

kárigény rendezése

to claim sg back from sy

visszakövetel vmit vkitől

to set up a claim for sg

igényt támaszt vmire

to establish a claim to sg

igényt támaszt valamire

to claim acquaintance with sy

vki ismerősének mondja magát
állítja hogy ismer vkit

to put in a claim for damages

kártérítési igényét bejelenti
kártérítési igényét benyújtja

claimer

igénylő
jogos igénylő
követelő

claimant

felperes
igényjogosult
igénylő

claimable

igényelhető
visszakövetelhető

declaimer

nagyhangú, hangoskodó ember
szavaló
szónokló

reclaimed

helyrehozás
kigyógyítás
past, beyond reclaim: helyrehozhatatlanul

reclaimer

bány szállítószalag
visszakövetelő
visszarakodó, visszaszállító szalag

unclaimed

gazdátlan
nem igényelt
nem követelt

disclaimer

cáfolat
lemondás
lemondó személy
visszautasítás

proclaimer

herold
hirdető
hirnök
kikiáltó

reclaiming

jó útra térés
jó útra térítés vké
kiigazítás vmé
meggyógyítás
megjavulás
megjavítás

to acclaim

hangosan helyesel
hangosan üdvözöl
kikiált vminek
vminek kikiált

to declaim

szaval
szónokol

to exclaim

felkiált
kiált

to reclaim

művelésre alkalmassá tesz
visszanyer
visszaszerez

proclaimant

herold
hirdető
hírnök

reclaimable

lecsapolható
megjavítható
mezőg művelésre alkalmassá tehető
termősíthető
visszanyerhető (régi anyagból stb. )
újra kitermelhető

reclaimless

fékezhetetlen
javíthatatlan

to disclaim

elhárít
lemond
nem ismer el
tagad

to proclaim

kihirdet
kikiált
kinyilvánít

unreclaimed

meg nem javított, javult
parlagon levő, hagyott
vad (ember)

counterclaim

viszontkereset

unproclaimed

be nem jelentett
bejelentetlen
ki nem hirdetett, nyilvánított