cite jelentése magyarul a szótárban

Összesen 90 jelentés felelt meg a keresésnek. cite magyarulcite meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A cite gyakorisága, jelentéseA cite gyakorisága, jelentéseA cite gyakorisága, jelentéseA cite gyakorisága, jelentéseA cite gyakorisága, jelentése
Ragozás: to cite, cited, cited
Inges alak: citing
E/3: cites
Példamondatok
Please cite any plans published. = Kérjük, hivatkozzon a közzétett tervekre.

cite jelentése kifejezésekben

lucite

átlátszó akrilgyanta
átlátszó műanyag
áttetsző műanyag

ascites

hasvízkór

calcite

mészpát

excited

izgatott

exciter

bujtogató
gerjesztő
izgató
orv élénkítőszer

forcite

robbanóanyag

leucite

kromatofóra
leucita
növ színtestecske
leucit

reciter

szavaló
szavalókönyv

talcite

talkit

zincite

ásv cinkit

circiter

cirka
körülbelül

pumicite

habkő

reincite

újra felszít

excitedly

izgatottan

soliciter

jog GB angol ügyvéd magasabb bíróság előtti felszólalási jog
Solicitor General: legfőbb államügyész-helyettes
US ker üzletszerző
adománygyűjtő vmelyen alapítvány részére
előfizetés-gyűjtő
jog
jog US városi tiszti ügyész
jogtanácsos (vállalaté)
nélkü
ügynök
ügyvédi tiszteletdíj
ügyész

to excite

felidegesít
felizgat
gerjeszt
idegesít
izgat

to incite

bátorít
felbújt
ösztönöz

to recite

elmond
elszaval
felsorol
szaval

unexcited

nem gerjesztett

anthracite

antracit

benedicite

asztali áldás

chalcocite

kalkocit

erubescite

tarka bornit

excitement

izgalmi állapot
izgalom
izgatottság

incitement

bátorítás
felbujtás
indíték
izgatás
ösztönzés

plebiscite

népszavazás

ophicalcite

nemes szerpentin
fikalcit

simpliciter

skót jog. minősítés nélkül

unsolicited

felszólítás nélküli
kéretlen
nem kért
önként adott

to get excited

felizgul
izgalomba jön

to over-excite

túlságosan felizgat

over-excitement

beteges élénkség
erős idegizgalom
izgalmi állapot
szertelen felizgulás
szertelen izgalom
túlzott felindulás
túlzott felizgulás
túlzott izgalom

fever of excitement

lázas izgalom
túlfűtött izgalom

infection of one's excitement

ragadós volta vki izgalmának
ragadós volta vki izgatottságának
ragályos volta vki izgalmának
ragályos volta vki izgatottságának