certain jelentése magyarul a szótárban

Összesen 64 jelentés felelt meg a keresésnek. certain magyarulcertain meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A certain gyakorisága, jelentéseA certain gyakorisága, jelentéseA certain gyakorisága, jelentéseA certain gyakorisága, jelentéseA certain gyakorisága, jelentése
Középfoka: more certain
Felsőfoka: the most certain
Példamondatok
It is unfortunately more than possible, it is certain. = Sajnos, több, mint lehetséges, ez biztos.

certain jelentése kifejezésekben

certain number of persons

bizonyos emberek
bizonyos számú emberek

to a certain extent

bizonyos fokig
bizonyos mértékben

to be certain of sg

biztos vmiben

beyond a certain date

bizonyos időn túl
bizonyos időponton túl

a certain number of persons

bizonyos emberek
bizonyos számú emberek

to assign to a certain grade

rangsorol

to assign sy to a certain grade

rangsorol vkit

diseases proper to certain regions

tájjellegű betegségek

certainly

bizonnyal
bizonyosan
bizonyára
biztosan
feltétlenül
hogyne
persze
szívesen

certainty

biztos

certainly!

feltétlenül!
hogyne!
igen!
okvetlenül!
persze!
szívesen!
természetesen!

certainness

bet on a certainty: biztosra fogad
bizonyosság
biztos, bebizonyult tény
biztos, elkerülhetetlen volta vmnek
for, of a certainty: kétségtelenül
it's a dead certainty: ez holtbiztos

certainly not!

semmi esetre sem!
szó sincs róla!

uncertain

bizonytalan
habozó
kétes
vitás

ascertained

ellenőrzött
lerögzített
megállapított

uncertainly

bizonytalanul

uncertainty

bizonytalanság

ascertaining

megállapítás
tex lánchosszé

to ascertain

kiderít
megtud
megállapít

ascertainable

ellenőrizendő
ellenőrizhető
kiderítendő
megállapítandó
megállapítható

ascertainment

megállapítás

unascertained

meg nem állapítot

unascertainable

meg nem állapítható
megállapíthatatla

it was ascertained that

megállapítást nyert, hogy

to square one's theories with ascertained facts

elméleteit bizonyított tényekkel összhangba hozza