cause jelentése magyarul a szótárban

Összesen 48 jelentés felelt meg a keresésnek. cause magyarulcause meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentése
Ragozás: cause, caused, caused
Inges alak: causing
E/3: causes

cause képe

cause jelentese magyarul
Példamondatok
I just hope it does not cause any permanent damage. = Remélem, nem okoz maradandó károsodást.
Főnév
A szó gyakorisága:A cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentéseA cause gyakorisága, jelentése
Többes száma: causes
ok
ügy, per
jogcím
Példamondatok
That is not a sufficient cause for trust. = Ez nem elégséges ok a bizalomra.

cause jelentése kifejezésekben

cause and effect

ok és okozat

prime cause

alapok

short cause

sommás eljárás alá tartozó ügy

being the cause of

okozó

to cause sensation

feltűnést kelt
szenzációt kelt

to pioneer a cause

új ügyet támogat

to cause misgivings

nyugtalanít
rossz előérzeteket támaszt

to cause sy to do sg

csináltat vmit vkivel
tétet vmit vkivel

to show just cause for

alaposan megindokol
hathatósan megindokol
igazságosan megindokol

for the sake of the cause

a cél érdekében
az ügy érdekében

no effect without a cause

mindennek megvan a maga oka

to die a martyr in a cause

vértanúságot szenved egy ügyért

to die a martyr to a cause

vértanúságot szenved egy ügyért

to plead sy's cause with sy

közbenjár vkinél vki érdekében
vki érdekében közbenjár vkinél

to make common cause with sy

szövetkezik vkivel

caused

okozott

causer

okozó

causey

mocsáron át
skót
töltésút

causerie

beszélgetés
csevegés

causeuse

kis kanapé
„suttogó”

causeway

töltésút

causeless

indokolatlan
oktalan

because

mert

concause

mellék-ok

because of sg

vminek következtében

matrimonial causes

házassági perek

to be caused by a mistake

tévedésen alapul

destruction caused by the storm

vihar okozta pusztítás