cast jelentése magyarul a szótárban

A cast a cast ige múltidejű alakja is.
Összesen 211 jelentés felelt meg a keresésnek. cast magyarulcast meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: cast, cast, cast
Inges alak: casting
E/3: casts
dob, hajít, vet
kioszt, önt

cast a vote

szavaz, szavazatot lead

cast a horoscope

horoszkópot készít

cast figures/up

összegez, számokat összead

cast one's eye about

körülnéz, körültekint

cast aside

félredob, félretesz

cast down

ledob, lehajít, lesüt

be cast down

levert, lehangolt, deprimált

cast something in somebody's eye/cast something up against/to somebody

szemére hány valakinek valamit, felhánytorgat valakinek valamit

cast in bronze

bronzba önt

cast into prison

rendez, formába foglal, börtönbe vet

cast on

elkezd, szaporít

cast doubt on

kétségbe von, megkérdőjelez

cast out

kidob, kitesz

cast one's mind/thoughts over something

fontolóra vesz valamit, átgondol valamit

the sky is cast over

az ég beborult, az ég felhős

cast one's food

kihány, kiokád

cast about for something/cast around/cast round

keresgél valamit

cast off

elfordul a széltől

cast off a manuscript

kézirat terjedelmét felbecsüli
Melléknév
A szó gyakorisága:A cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentéseA cast gyakorisága, jelentése
Középfoka: more cast
Felsőfoka: the most cast
Példamondatok
This is a cast document. = Ez egy visszautasított dokumentum.

cast jelentése kifejezésekben

cast iron

öntöttvas

cast horse

kimustrált ló

cast steel

acélöntvény
öntött acél

cast in one

egy darabba öntött
egybeöntött

cast of mind

lelkület
észjárás

cast concrete

öntött beton

cast integral

egy öntést képező
egybeöntött

cast of hawks

egyszerre felrepített sólyompár

cast of thought

gondolkodásmód
észjárás

cast of the lead

mélységmérő vízbevetése
mérőón vízbevetése

cast of a sentence

mondat elrendezése
mondat felépítése
mondat formája
mondat szerkezete

back cast

hátrahajítás

first cast

első kísérlet
első próbálkozás
első terv
vázlatos terv

to cast up

összead

to cast off

elbocsát
elvet
kitaszít
levet

plaster cast

gipszkötés

all-star cast

sztár-szereposztás

to be in cast

be van gipszelve

to cast aside

félredob
félretesz

to cast a shadow

árnyat vet

to cast its skin

levedlik
leveti a bőrét
vedlésben elhányja a bőrét

a man of his cast

a magafajta ember

to cast its horns

agancsát elhullatja
agancsát levedli

to cast the gorge

hány az undortól

to cast doubt on sg

kétségbe von vmit

to cast doubts on sg

kétségbe von vmit

to cast one's ballot

leadja szavazatát

to cast up the gorge

hány az undortól

to cast the horoscope

horoszkópot készít

to cast a spell over sy

megbabonáz vkit
megigéz vkit

have a cast in one's eye

egyik szemére bandzsít
egyik szemére kancsal
kancsalít

to cast a shadow over sg

árnyat vet vmire

to cast sg in sy's teeth

arcába vág vkinek vmit
szemére hány vkinek vmit

to cast a sidelong glance

szeme sarkából néz

to cast aspersion upon sy

befeketít vkit
kígyót-békát kiált vkire
rágalmakat szór vkire

to cast in one's lot with sy

közös kockázatot vállal vkivel
osztozik vki sorsában
vkivel közös kockázatot vállal

to cast a chill over a company

lehűti a hangulatot
lehűti a kedélyeket

to cast a withering glance at sy

lesújtó pillantást vet vkire
megsemmisítő pillantást vet vkire

to cast a chill over a conversation

lehűti a hangulatot
lehűti a kedélyeket

to stake one's all upon a single cast

mindent egy lapra tesz fel