broad a kifejezésszótárban

broad bean

disznóbab
tótbab

broad face

széles vágású betű

broad hint

félreérthetetlen célzás

broad jump

távolugrás

broad reach

háromnegyed szél

broad story

sikamlós történet

broad accent

parasztos beszéd

broad in the beam

széles csípőjű
széles farú
széles fedélzetű
széles medencéjű

in broad daylight

fényes nappal

man with broad shoulders

széles vállú ember