bring jelentése magyarul a szótárban

Összesen 125 jelentés felelt meg a keresésnek. bring magyarulbring meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A bring gyakorisága, jelentéseA bring gyakorisága, jelentéseA bring gyakorisága, jelentéseA bring gyakorisága, jelentéseA bring gyakorisága, jelentése
Ragozás: to bring, brought, brought
Inges alak: bringing
E/3: brings

bring képe

bring jelentese magyarul
elhoz, hoz
Példamondatok
Bring me a Coke. = Hozzon egy Coca-Colát.
It does not bring him a baiocco. = Az bizony nem jövedelmez egy garast sem.

bring jelentése kifejezésekben

to bring in

behoz
bevezet
forgalmaz
hoz
jövedelmez

to bring back

emlékezetébe idéz
visszahoz
visszaidéz

to bring about

előidéz
visszafordít
véghezvisz

to bring forth

előidéz
okoz
szül
terem
világra hoz

to bring round

elhoz
elvisz
feléleszt
magához térít
magával hoz
megnyer
megtérít más nézetre
rábeszél
rávesz

to bring under

alávet
csoportba beoszt
leigáz

to bring sy low

megaláz vkit

to bring to bay

döntő küzdelemre kényszerít
harcra kényszerít

to bring forward

bemutat
előbbre hoz
előhoz
előrehoz
felhoz
áthoz (összeget)
átvisz (összeget)
átvitelez

to bring to ruin

tönkretesz

to bring to heels

leigáz
letör
megtör
térdre kényszerít
észre térít

to bring to light

kiderít

to bring to terms

kényszerít vminek az elfogadására
vminek elfogadására kényszerít

to bring up short

hirtelen megállít

to bring to effect

kivitelez
megvalósít
véghezvisz
végrehajt

to bring to justice

bíróság elé állít

to bring up to date

modernizál

to bring into effect

megvalósít
végrehajt

to bring the chin in

leszegi az állát

to bring to a square

négyzetre emel

to bring up the rear

bezárja a sort
hátvédet alkot
leghátul kullog

to bring in a verdict

döntést hoz (esküdtszék)

to bring in its train

maga után von
magával hoz

to bring sg to an end

befejez vmit
bevégez vmit
véget vet vminek

to bring sy in guilty

bűnösnek talál vkit

to bring a stag to bay

szarvast kutyákkal bekerít

to bring sg home to sy

meggyőz vmiről vkit
megértet vmit vkivel

to bring sy to a stand

sarokba szorít vkit
zsákutcába szorít vkit

to bring sy to account

számadásra kényszerít vkit

to bring down the house

nagy sikert arat
viharos tapsot kap

to bring home the bacon

elviszi a pálmát
győz
sikert arat

to bring into notoriety

ismertté tesz

to bring into the world

világra hoz

to bring sg into relief

domborművesen dolgoz ki vmit
kidomborít vmit
kiemel vmit
kihangsúlyoz vmit

to bring up the reverse

tartalékot bevet

to bring sg to the proof

kipróbál vmit
próbára tesz vmit

to bring sg up against sy

felhoz vki ellen vmit
kárhoztat vkit vmiért
terhére ró vkinek vmit

to bring under regulation

szabályoknak vet alá
szabályoz

to bring a suit against sy

beperel vkit
pert indít vki ellen

to bring a matter to a head

dűlőre viszi a dolgot