breach of peace jelentése magyarul a szótárban

Összesen 25 jelentés felelt meg a keresésnek. breach of peace magyarulbreach of peace meaning in english

breach a kifejezésszótárban

breach of duty

hivatali kötelességszegés
kötelességszegés

breach of close

birtokháborítás

breach of faith

hűtlenség

breach of trust

bizalommal való visszaélés
hitszegés
hivatalos hatalommal való visszaélés

breach of orders

parancsmegszegés

breach of decorum

illemszabályok megsértése
illetlenség
neveletlenség

breach of promise

házassági ígéret meg nem tartása
házassági ígéret megszegése
szószegés
ígéretszegés

breach of secrecy

indiszkréció
titoktartás megszegése

breach of the law

törvény megsértése
törvénysértés

breach of contract

szerződésszegés