breach jelentése magyarul a szótárban

Összesen 52 jelentés felelt meg a keresésnek. breach magyarulbreach meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentése
Többes száma: breaches

breach képe

breach jelentese magyarul
Példamondatok
Would they effect a breach? = Rést üt-e rajta?
Ige
A szó gyakorisága:A breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentéseA breach gyakorisága, jelentése
Ragozás: to breach, breached, breached
Inges alak: breaching
E/3: breaches
rést üt
megszeg
Példamondatok
He breached the law. = Megszegte a törvényt.

breach jelentése kifejezésekben

breach of duty

hivatali kötelességszegés
kötelességszegés

breach of close

birtokháborítás

breach of faith

hűtlenség

breach of peace

béke megbontása
csendháborítás
garázdaság
közrend megbontása
rendbontás

breach of trust

bizalommal való visszaélés
hitszegés
hivatalos hatalommal való visszaélés

breach of orders

parancsmegszegés

breach of decorum

illemszabályok megsértése
illetlenség
neveletlenség

breach of promise

házassági ígéret meg nem tartása
házassági ígéret megszegése
szószegés
ígéretszegés

breach of secrecy

indiszkréció
titoktartás megszegése

breach of the law

törvény megsértése
törvénysértés

breach of contract

szerződésszegés

breach of domicile

magánlaksértés

breach of privilege

előjogok megsértése
kiváltságok megsértése

breach of the peace

béke megbontása
közrend megbontása

action for breach

házassági ígéret megszegése miatt indított per

to stand into the breach

magára veszi a felelősséget
magára veszi a munkát

to make a breach in the enemy's lines

rést üt az ellenség sorain
áttöri az ellenséges vonalat

breachy

megfékezhetetlen
vad

breaching battery

faltörő üteg
réslövő üteg