bonded port jelentése magyarul a szótárban

Összesen 8 jelentés felelt meg a keresésnek. bonded port magyarulbonded port meaning in english

bonded a kifejezésszótárban

bonded debt

kölcsöntartozás

bonded wall

kötésben épített fal

bonded joint

áthidalt sínütközés

bonded whiskey

legalább négy évig érlelt whisky

bonded warehouse

vámraktár
vámszabad raktár

bonded cork sheet

parafalemez