base jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. base magyarulbase meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentése
Ragozás: to base, based, based
Inges alak: basing
E/3: bases

base képe

base jelentese magyarul
Főnév
A szó gyakorisága:A base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentése
Többes száma: bases
Példamondatok
We have to use this as a base of operations! = Ezt kell használnunk a műveleteink alapjául!
You are the base commander. = Te vagy a bázis parancsnoka.
Melléknév
A szó gyakorisága:A base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentéseA base gyakorisága, jelentése
Középfoka: baser
Felsőfoka: the basest

base jelentése kifejezésekben

base rate

alapbér

base metal

alapfém
közönséges fém
nem nemes fém
ötvözet alapanyaga
ötvözet fő alkatrésze

base money

hamis pénz

base valance

ágyszekrény oldalán körbefutó rojtos függöny

base necessities

létminimum

base ten logarithm

tízes alapú logaritmus

prisoner's base

fogójáték

to get to first base

szerény eredményt ér el

based

kiindulópontul

basely

aljas módon

baseman

belső játékos (baseballban)

basemen

belső játékos (baseballban)

baseball

baseball

baseless

alaptalan

baseline

alapkonfiguráció

basement

alagsor

baseness

alantasság
aljasság
alávalóság
csekély érctartalom
csekélyértékűség
hitványság
rossz minőség

baseboard

alapdeszka
alaplap
lambéria

basedowian

bazedovos

baselessness

alaptalanság

baseman, basemen

belső játékos (baseballban)

abaser

valami

embase

meghamisít
megront

airbase

légi támaszpont
repülő támaszpont

debaser

devalváló
pénzhamisító
pénzleértékelő
pénzrontó

diabase

diabáz

isobase

azonos jégkori süllyedésű pontok összeköttése
izobáz vonal

surbase

karnis
párkányzat
talapzat

database

adatbázis

keybased

kulcs alapú

to abase

lealacsonyít
megaláz

unabased

meg nem alázott

abasement

lealacsonyítás
megalázás

databases

adatbázisok

to debase

lealáz
leront
leértékel

undebased

jó fajta
nem csökkentett értékű, árú
nem hamisított, inflációs (stílus)
nem lealacsonyított

debasement

devalválás
lealacsonyítás
leértékelés

proterobase

amfiból

self-abased

önmagát lealacsonyító
önmagát lealázó

to be based

alapul