avail jelentése magyarul a szótárban

Összesen 72 jelentés felelt meg a keresésnek. avail magyarulavail meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentése
Többes száma: avails
haszon, előny
Példamondatok
This is a big avail. = Ez egy előny.
Ige
A szó gyakorisága:A avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentéseA avail gyakorisága, jelentése
Ragozás: to avail, availed, availed
Inges alak: availing
E/3: avails
Példamondatok
It would avail me nothing to extenuate it now. = Mit sem használna már nekem, ha most enyhíteni próbálnám.

avail jelentése kifejezésekben

of no avail

eredménytelen
hasztalan
hiábavaló

to no avail

eredménytelenül
hiába

without avail

eredménytelenül
hiába

to avail oneself of sg

hasznát veszi vminek
igénybe vesz vmit

to be of little avail to sy

keveset használ vkinek
nem sokra megy

available

beszerezhető
elérhető
felhasználható
igénybe vehető
kapható
megszerezhető
rendelkezésre álló
érvényes

availably

elérhetően
hozzáférhetően

availability

elérhetőség
felhasználhatóság
használhatóság
hozzáférhetőség
érvényesség

availableness

felhasználhatósági fok (személyé)
könnyű elérhetőség
„diszponálhatóság”

travail

vajúdás

unavailing

eredménytelen
fölösleges
haszontalan
hasztalan
hiábavaló
sikertelen

unavailable

eredménytelen
fölösleges
hasznavehetetlen
használhatatlan
haszontalan
hasztalan
hatálytalan
hiábavaló
hozzáférhetetlen
készpénzzé nem tehető
nem beszerezhető
nem kapható
nem szabad
pénzzé nem tehető
rendelkezésre nem álló
sikertelen
szabad rendelkezés alá nem eső
érvénytelen

unavailingly

eredménytelenül
fölöslegesen
hiábavalóan
sikertelenül

no longer available

lejárt
nem érvényes

your manuscript is unavailable

az ön kézirata nem közölhető
az ön kéziratát nem használhatjuk

ticket unavailable for express trains

gyorsvonatra nem érvényes jegy