aunt jelentése magyarul a szótárban

Összesen 159 jelentés felelt meg a keresésnek. aunt magyarulaunt meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A aunt gyakorisága, jelentéseA aunt gyakorisága, jelentéseA aunt gyakorisága, jelentéseA aunt gyakorisága, jelentéseA aunt gyakorisága, jelentése
Többes száma: aunts

aunt képe

aunt jelentese magyarul
nagynéni
Példamondatok
Aunt Ethel is not there. = Ethel nagynéni nincs itt.

aunt jelentése kifejezésekben

aunty

nénike

auntie

nénike

gaunt

komor
kísérteties
sivár
sovány
ösztövér

haunt

odú
tanya
tartózkodási hely
törzshely

jaunt

kirándulás
séta

taunt

barátságtalan csipkelődés
gúny
gúny tárgya
gúnyolódás
gúnyos megjegyzés
gúnyos szemrehányás
kötekedés tárgya
kötekedő megjegyzés
magas
szokatlanul magas

vaunt

hencegés
kérkedés

flaunt

fitogtatás
lengetés
lobogtatás

jaunty

hetyke
könnyed
vidám

daunted

csüggedt
rémült

flaunty

hencegő
kihívó
kérkedő
rikító

saunter

barangolás
csatangolás
korzózás
kódorgás
kószálás
lézengés
lődörgés
séta
ődöngés
őgyelgés

taunter

csúfolódó
gúnyolódó

daunting

csüggesztő
ijesztő

gauntlet

autóskesztyű
bőrmandzsetta
hosszú szárú kesztyű
páncélkesztyű
védőkesztyű

haunting

gyakran visszatérő
kísérő

jauntily

hetykén
könnyedén
vidáman

taunting

csúfolódás
csúfolódó
gúny
gúnyolódó

to daunt

elcsüggeszt
megfélemlít
megijeszt

to haunt

frekventál
gyakran látogat
kísért

to jaunt

kirándulást tesz

to taunt

gúnyolódik
kicsúfol
kigúnyol
kötekedik

to vaunt

dicsekszik
feldicsér
magasztal

dauntless

rettenthetetlen

flaunting

hencegő
kihívó
kérkedő
lebegő
lengő
lobogó
rikító

saunterer

lézengő
ődöngő
őgyelgő

to flaunt

büszkélkedik
elhenceg
fitogtat
hivalkodik
kérkedik
leng
lobog
páváskodik
pöffeszkedik
tetszeleg
tüntet

undaunted

félelmet nem ismerő
rettenthetetlen

dauntingly

ijesztően

jauntiness

könnyedség
vidámság

tauntingly

csipkelődve
gúnyosan
kötekedve

to saunter

ballag
bandukol
barangol
csatangol
császkál
korzózik
kódorog
kószál
lézeng
ődöng
őgyeleg

at a saunter

lassan lépegetve
lassan sétafikálva
őgyelegve

jaunting-car

egyfajta írországi bricska

taunt-masted

magas árbocokkal felszerelt
magas árbocú

dauntlessness

elszántság
rettenthetetlenség

gauntlet cuff

kettős kézelő
visszahajtott kézelő

to saunter off

elballag
elballag vhonnan

to saunter along

barangol
csatangol
császkál
korzózik
kódorog
kószál
lézeng
lődörög
ődöng
őgyeleg

to flaunt oneself

páváskodik